Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen att inspireras och diskutera digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Forumet i Örebro, där Närings- och innovationsministern Mikael Damberg medverkar, inleds med en gemensam lunch. På förmiddagen 09:00-11:00 har du möjlighet att delta i exklusivt företagsbesök på det spännande joint-venturebolaget AMEXCI i Karlskoga. Här har elva svenska industrier gått samman för att öka innovationstakten inom Additive Manufacturing.

I fokus för B2B-forumet står digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag (SMF):

 • Finns rätt kompetens?
 • Effektiv omvärldsbevakning?
 • Beredskap att samarbeta med andra?
 • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

 • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
 • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

Övriga medverkande: Jonas Albertsson, vd Epiroc Rock Drills, Johan Eriksson, Cofounder Appivo, Tomas Jenneborg, vd WEC360, Maria Larsson, landshövding i Örebro län, Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet, Sofia Larsen, chef Samverkan och kommunikation, Örebro universitet, Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län, Edvin Resebo, vd AMEXCI och Gunilla Thorstensson, projektledare för Tillväxtverkets arbete med smart industri.

Moderatorer: Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig IVAs projekt Smart industri.

Anmäl dig här

B2B-forumet genomförs av IVAs projekt Smart industri, Länsstyrelsen i Örebdro län, Region Örebro län och Örebro universitet.

Smart industri-vinnare vill revolutionera husbranschen

Lundqvist Trävaru AB från Piteå segrade i IVA:s företagstävling Smart Industri. Priset  får de eftersom de är på god väg att revolutionera byggbranschen genom att gifta ihop husbyggande med datorspel.

Övriga pristagare finns i tvätteri-, mode-, skogs- och luftreningsbranschen. Gemensamt för alla är att de har utnyttjat digitala lösningar för att stärka sina respektive företag.

 Att ta över familjens trävaruföretag var inget Jens Lundqvist drömde om, snarare tvärtom.

– Som ung tyckte jag att det var toktrist att jobba med trä. Varje gång jag var tvungen att följa med pappa till firman gömde jag mig i spånhuset för att slippa undan allt.

Trots det äger och driver han idag Lundqvist Trävaru AB tillsammans med sin partner Samuel Holmström. Men för att de överhuvudtaget i skulle kunna stå ut med tanken att arbeta i en så hopplöst grå bransch bestämde dig sig för att förändra allt. Inte lite skrapa på ytan utan snarare revolutionera hela allt.

För att lyckas kombinerar de datorspel och husbyggande.

– Att vi själva spelade så mycket datorspel som unga har hjälp oss att omskapa företaget. Bland annat har det gett oss en känsla för hur vi skulle kunna använda datorspelet plattform som bas för hela vår säljorganisation, säger Jens Lundqvist.

Nu får de första priset för i IVA:s företagstävling Smart Industri 2017 med motiveringen:

 Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter har Lundqvist Trävaru utvecklat sitt kunderbjudande och gått från att erbjuda trävaror till att sälja färdiga byggnader. Med sin affärsmodell utmanar de därmed en av våra mest traditionella branscher – bygg. Det har blivit möjligt när bygg mött gaming i ett nära samarbete mellan företag och akademi.

 Under prisutdelningen i IVA:s lokaler i Stockholm i slutet av februari fick Jens Lundqvist och Samuel Holmström den givna frågan om hur det känns.

Svaret kom unisont och kraftfullt:

– Jo…. men bra!

Mer talföra är de när de berättar om sina mål.

– Det ska vara enkelt att bygga och vi vill vara verktyget som gör det möjligt.

Förutom ära och en skvätt berömmelse fick Jens och Samuel även en varsin symbolisk flygbiljett. De kommer under våren att omvandlas till en kunskapsresa som kommer att gå till Tyskland, med på resan kommer de att få de två företagen som fick ett hedersomnämnande i tävlingen.

Adam Airosto, från 2016 års vinnarföretag Emballator Växjöplast, berättade för alla närvarande om vilken energikick och stolthet priset hade gett dem.

– Den kunskapsresa till Tyskland som vi fick i pris har både inspirerat oss att och fått oss att ta nya kliv framåt.

Med på resan kommer också Fanhultstvätten från Älmhult och Atacac från Göteborg att vara.

Att Atacac fick ett hedrande hedersomnämnande motiverade juryn med att de med hjälp av digitalisering har skapat en helt ny typ av kundrelation inom klädbranschen. Det gör de bland annat genom att skapa digitala produkter innan de syr upp fysiska plagg.

– Vi vill göra våra kläder till sexiga upplevelser men om man ska handla dem över nätet gäller det att övertygade kunderna om att de kommer att bli nöjda, sa Rickard Lindqvist när även han fick ta emot blommor och flygbiljett av IVA:s vd Tuula Teeri IVA:s, Eva Lindström som är statssekreterare på Näringsdepartementet och Göran Person från Siemens.

Även Atacac har som uttalat mål att revolutionera sin bransch och de ser sitt modeföretag delvis som en testbädd för sina idéer. Idag är det därför möjligt att gå in på deras hemsida och beställa kläder som ännu inte finns. Ju tidigare i processen man beställer desto billigare blir plagget. Förklaring till den något udda prismodellen är att Atacac genom att ta in tidiga order slipper undan lagerhållning samtidigt som de kan undvika kostsam överproduktion.

Att Fanhultstvätten fick det andra hedersomnämnandet  i en tävling där det stod 50 företag på startlinjen motiverade jury med företaget har arbetat målmedvetet i 40 år för att bli ett smart tvätteri. Genom en hög grad av digitalisering kan alla Fanhultstvättens enskilda användare att följa sitt eget plaggs väg genom tvätteriet. På så sätt har verksamheten blivit mer effektiv samtidigt som alla diskussioner om försvunna plagg är borta. Alla som vill kan nu hålla koll på om kläderna är på tvätten, hur ofta det har tvättats och om det någon gång har lagats.

 – Genom digitalisering kan vi idag erbjuda ett mervärde som våra konkurrenter inte kan matcha. Det gör att vi har nöjda kunder, vilket i sin tur ger oss fler kunder, sa Patrik Svensson under prisutdelningen.

Finalister bland de 50 nominerade företagen var 3Nine som tillverkar oljedimavskiljare och Södra Skog som har har effektiviserat arbetet i skogen med hjälp av digital teknik.

3Nine hoppas att deras digitaliseringsresa ska leda till att de kan sluta sälja sina oljedimavskiljare och istället enbart erbjuda kunderna tjänsten ren luft. Södra skog drivkraft har varit viljan att erbjuda alla som jobbar i skogen alltid ska ha tillgång till all den information de behöver.

Under prisutdelningen fick de dygt 100 personerna som fanns på plats även ta del av erfarenheter från både forskare och företagsledare. Samtliga talare fick även ange hur Sverige ligger till inom digitaliseringsområdet. Enkelt sammanfattat kan man summera deras omdömen med; riktigt bra. Även om de i nästa andetag ödmjukt påpekade att allt alltid det kan bli bättre.

– Digitalisering handlar idag mest om att automatisera processer men om vi ska använda tekniken för att att få till verklig förändring krävs det att vi ser över våra affärsprocesser och modeller, menade Danica Kragic Jensfeldt som är professor i datalogi och som framförallt arbetar med robotik.

Innovationsförmågan hos den svenska företag var det ingen som ifrågasatte däremot lyft nära nog alla talare problemet att rekrytera kompetenta medarbetare.

–  Bland de teknikföretag som har deltagit i program som Kickstart har 80 procent av dem kommit igång med digitaliseringen på någon nivå. Men det finns företag som inte riktigt är med på tåget, och för dem finns det all anledning att vara orolig, sa Maria Rosendahl från Teknikföretagen.

 

Även storföretagen fanns på plats. Mikael Leksell från Siemens, Sara Mazur från Ericsson och Ola Norén från ABB fick alla ge sin syn på utvecklingen.

En av de insikter de delade med sig av var att de bästa idéerna föds ur samarbeten.

– Vi måste göra samarbete till en svensk nationalsport. För att det ska fungera måste storföretagen vara ödmjuka och bjuda upp de små och medelstora till dans. När så sker skapas växtkraft, sa Ola Norén.

Mikael Leksell som arbetar på Siemens i Tyskland menade att svenska företag är för blygsamma.

– Stäck på er, ni ligger långt framme när det gäller digitalisering.

Eva Lindström som är statssekreterare på näringsdepartementet inledde sin stund på scenen med att citera Ingvar Kamprad: ” Underbara framtid – det mesta är ogjort”

Sedan hävdade hon att det är kul att vara centralbyråkrat i dessa dagar när det händer så mycket inom svensk industri.

Något förvånande utnyttjade hon inte chansen att slå sig för bröstet och säga att allt gott är regeringens förtjänst. En stor del av hennes tal handlade istället om kommande lågkonjunkturer.

– Vi måste ha beredskap att hantera en situation där får en ekonomisk nedgång samtidigt som vi måste klara av en tuff strukturomvandling. Det kommer att bli en tuff utmaning.

Hon var dock inte alltför bekymrad.

– Vi bör betrakta nästa lågkonjuktur som en möjlighet och inte bara som ett hot. Men för att lyckas med det måste regeringen och industrins parter redan nu fundera på vad som måste göras.

Att det är möjligt att övervinna svåra tiden har Sverige visat förr, menade Eva Lindström.

– Sverige har svart bälte i omställning och vi har under året vågat vara ganska brutala och låtit olönsamma branscher slås ut. Det har vi kunnat göra eftersom vi samtidigt har värnat de människor som har drabbats.

 Hon berättade även att regeringen för första gången på 20 år inom kort kommer att presentera en ny svensk industripolitik.

– Vi har länge tagit industrin för given, det kan vi inte göra längre. Nu sätter regeringen industrin i finrummet igen men vi måste även se till att hela det industriella ekosystemet att hänga ihop.

Du kan se hela seminariet här.

Ny rapport – Ledarskap och kompetens i fokus för små och medelstora företags digitalisering

Smart industri har frågat 360 deltagare vid B2B-forum runt hela landet som små och medelstora företags digitalisering. Läs mer om resultaten och finalisterna i företagstävlingen.

Fokus för IVAs projekt Smart industri är små och medelstora företags digitalisering. Under 2017 genomförde vi B2B-forum runt om i hela landet för att inspirera, visa på goda exempel och identifiera utmaningar och möjligheter.

Vi frågade om små och medelstora företags digitalisering. Svaren visar att de stora frågorna de brottas med är nya krav på ledarskap, utmaningar kring kompetensförsörjning och hur man ska samverka.

Den 1 februari delade vi ut priser i den andra omgången av vår företagstävling. Lundqvist Trävaru vann och Atacac och Fanhulstvätten fick hederspriser. Möt vinnare, hederspristagare och finalister i vår årsrapport.

Juryn kände stor tillförsikt om Sveriges framtid när det tog del av nomineringarna till 2017 års företagstävling. Nu ser den fram mot  lika spännande nomineringar till 2018 års tävling.

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Välkommen till Smart industris B2B forum den 7 december som är en del av Automation Smålands årliga konferens.

Dagen inleds med studiebesök i en av företagsmedlemmarna i Automation Småland. Några av dessa är  Axelen, CNC Factory och Styrkonstruktion.

I fokus för eftermiddagens B2B forumstår digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag (SMF):

 • Finns rätt kompetens?
 • Effektiv omvärldsbevakning?
 • Beredskap att samarbeta med andra?
 • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

 • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
 • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

Medverkar gör bland andra Mikael Kraft,Siemens,  Ulf Sjölin, Nominit, Mattias Lundberg, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Björn Langbeck, Tillväxtverket, och Tero Stjernstoft, Vinnova samt representanter för en rad företag.

Du anmäler dig direkt till Automation Småland här

Fullsatt när Smart industri besökte Ericsson

När IVA:s projekt Smart Industri kom till Ericsson var framtiden redan där. Både i form av de första 5G-applikationerna men än mer i visionära berättelser om allt som snart ska komma.

– Men om vi verkligen ska lyckas måste vi samarbeta bättre med användarna, de är de verkliga experterna när det gäller tillämpningar. Dessutom måste vi bli bättre på att fånga upp innovativa startups, sa företagets forskningschef Sara Mazur.

Smart Industri, IVA – Stockholm, 2017 from IVA on Vimeo.

När IVA:s projekt Smart industri bjöd in industriföretag från Stockholmsregionen till ett möte om digitaliseringens utmaningar blev gensvaret stort. Ett hundratal personer kunde beredas plats hos Ericsson i Kista när mötet hölls i mitten av november, men betydligt fler ville komma.

Fortsätt läsa ”Fullsatt när Smart industri besökte Ericsson”

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen till en heldag om företagens utmaningar och möjligheter kring digitaliseringen. Dagen inleds med ett besök på Ericsson Studio där nästa generations kommunikationsteknik visas upp. Här får kunder, partners och andra gäster se olika tekniska demos och innovationer som bland annat. kommer att vara avgörande för digitalisering av industrier och uppkopplade städer i framtiden.

I fokus för B2B-forumet, som följer direkt på besöket, står digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag (SMF):

 • Finns rätt kompetens?
 • Effektiv omvärldsbevakning?
 • Beredskap att samarbeta med andra?
 • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

 • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
 • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

Inspiration kommer från Håkan Schildt, chef för strategi och affärsutveckling för Scanias affärsområde Connected Services and Solutions, Scania One och Anders Johansson, Senior Vice  President , Technology Office & CTO, Husqvarna.

Medverkar gör bland andra: Sara Mazur, Vice President and Head of Research at Ericsson,Karina Uddén, Tillväxtdirektör på Länsstyrelseln i Stockholms län, Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet, Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Cecilia Sjöberg, direktör och avdelningschef för industriell utveckling, Vinnova.

Forumet leds av Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig för IVAs projekt Smart industri.

När: Onsdag den 15 november 2017 09:00 – 16:00

Var: Grönlandsgatan 8, Kista

Mer information: Monica Sannerblom, 08 – 791 29 43, monica.sannerblom@iva.se

Läs mer och anmäl dig här

Högre fart och stark spurt ett måste

Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket talade om statliga satsningar

När IVA:s projekt Smart Industri anordnade ett seminarium i Ludvika i samarbete med Region Dalarna och Samarkand 2015 var stämningen tveeggad.

Den ena var att näringslivet i Dalarna ännu inte riktigt har kommit ur startblocket när det gäller digitalisering.

Den andra var att regionen fortfarande kan bli en vinnare, men då gäller det att alla gör sitt bästa på upploppet.

Den 5 september samlades ett femtiotal personer i Ludvika för att diskutera hur företagen i regionen ska kunna möte de utmaningar som en allt snabbare digitalisering skapar. Arrangör var IVA:s projekt Smart Industri.

Förväntan inför mötet var stort, och diskussionen om vad digitalisering egentligen är och vad den kan komma att betyda gick hög redan innan det första föredraget hade börjat.

– Det har har vi väl pratat om i hundra år, vad mer finns det att säga, sa någon.

– Det som var aktuellt igår är inte längre giltigt, därför lär den här diskussionen fortsätta länge än, sa en annan.

Magnus Björkman, vd för Faluföretaget Tension varas appar ska hjälpa till att introducera 5G vid vinterolympiaden i Pyeong Chang i Sydkorea

Kommentarerna beskriver väl stämningen under mötet. Eller snarare stämningarna, bland både deltagare och föreläsare pratades det lika mycket om hotet mot företagens överlevnad som om framtidshopp för Dalarna.

Även perspektiven var olika. På plats fanns allt från ABB till enmansföretagare, lika väl som offentliga och privata aktörer.

Först ut bland föreläsarna var Lena Nyberg från ABB. Hon gav, utifrån det stora företagets horisont, sin syn på vad som driver digitaliseringen framåt.

– Det är exakt samma sak som har drivit affärer i alla tider. Enda skillnaden är att utmaningen idag är mer global och att kunderna ställer betydligt högre krav.

Enligt Lena Nyberg måste industrin nu flytta fokus från vad som är bäst för kunden till vad som är bäst för kundens kund.

– Dessutom måste vi gå från att sälja produkter till att börja ta betalt för de tjänster som våra produkter levererar.

En helt annan infallsvinkel på digitaliseringen hade Magnus Björkman, vd för Tension.

Han berättade om hur hans företag, som utvecklar spel och appar, nu hjälper industriföretag att göra industrijobb roligare.

– Om vi vill att unga ska söka sig till industrin måste vi få dem att tänka i samma banor som när de sitter hemma och spelar datorspel. Det har vi lyckats med på Stora Enso i Skutskär, genom att skapa en app som låter de olika skiftlagen tävla mot varandra i realtid har vi lyckats få dem mer engagerade i jobbet.

Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket berättade under sitt föredrag om den strategi för nyindustrialisering som myndigheten ska ta fram på uppdrag av regeringen.

– Vi måste hjälpa de mindre företagen, som det är nu hänger de inte riktigt med i utvecklingen. De behöver både uppgradera sina affärsmodeller och ta ett strategiskt grepp om sin kompetensförsörjning.

Att brist på kompetens är digitaliseringens akilleshäl blev allt tydligare ju längre dagen gick.

– Det räcker inte att ett företag har några få anställda som är duktiga på digitalisering. Det behövs många, på alla företag, sa Anders Oksvold från Kansliet Digitala Dalarna.

Ett mer lokalt perspektiv på digitaliseringen hade Tommy Hafvsdalen från Dalarna Beyond Digitalization.

Och han var inte nådig.

– Sverige är inte med i digitaliseringsmatchen. Och det gäller inte minst Dalarna. Det måste vi först ödmjukt ta till oss och sedan se till att vi får upp farten. Och det är inte minst viktigt om vi ska kunna fortsätta leva och verka i Dalarna.

Han menade att alla nu måste inhämta kunskap, börja samarbeta och våga mer.

–Det här är inte längre en fråga som ska ligga på en enskild IT-ansvarig. Det är är en ledningsfråga av högsta prioritet. Dessutom måste vi se till att få med den yngre generationen i arbetet.

Under dagen fick deltagarna svara på ett antal frågor om vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att vi ska komma vidare.

Oavsett hur frågeställningen löd var samstämmigheten stor. Enklast kan man sammanfatta alla svaren med att viljan finns men att det än så länge har varit lite dåligt med verkstad.

När Abbe Ronstad, från Region Dalarna, summerade dagen valde han att göra det men en lite humoristisk ansats.

– I Dalarna samarbetar vi gärna, men helst i grupper om en och en. Nu kan jag ändå se en tydlig önskan om mer samverkan även om det finns en stor spännvidd mellan stora och små företag. Tyvärr har många av de mindre företagen ännu inte kommit ur startblocken. Ska de vara med i matchen måste de se till att göra en fantastisk spurt

Digitalisering viktig för den offentliga sektor

 

Fredrik Rönning, kommunalråd (s), Smedjebacken

– Jag är här eftersom digitaliseringen är viktig, både för den offentliga sektorn som jag representerar men även för de industriföretag vi har i kommunen.

Frågan om digitalisering är inte ny för Fredrik Rönning, bara under de senaste veckorna har han varit på flera olika möten och seminarier i ämnet.

– En slutsats är att vi måste stötta varandra bättre, oavsett om vi kommer från offentlig sektor eller från industrin. Att vi lyckas med det är helt avgörande för Smedjebackens framtid.

Han menar att det finns en god insikt om i vilken riktning utvecklingen går men att det inte alltid finns kraft att ta sig an utmaningen.

– Vi har ett jättejobb att göra för att ta till oss alla aspekter av digitaliseringen. Personligen måste jag fundera på vad vi inom kommunen kan göra för att stötta våra företag. Svaret är inte helt lätt att hitta. Forskning och klusterbildningar är ett sätt men frågan är bara om de kan hjälpa oss i den takt vi behöver. Därför måste vi även få till ett ledarskap inom alla organisationer som kan hantera de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.