Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen till en heldag om företagens utmaningar och möjligheter kring digitaliseringen. Dagen inleds med ett besök på Ericsson Studio där nästa generations kommunikationsteknik visas upp. Här får kunder, partners och andra gäster se olika tekniska demos och innovationer som bland annat. kommer att vara avgörande för digitalisering av industrier och uppkopplade städer i framtiden.

I fokus för B2B-forumet, som följer direkt på besöket, står digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag (SMF):

  • Finns rätt kompetens?
  • Effektiv omvärldsbevakning?
  • Beredskap att samarbeta med andra?
  • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

  • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
  • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
  • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

Inspiration kommer från Håkan Schildt, chef för strategi och affärsutveckling för Scanias affärsområde Connected Services and Solutions, Scania One och Anders Johansson, Senior Vice  President , Technology Office & CTO, Husqvarna.

Medverkar gör bland andra: Sara Mazur, Vice President and Head of Research at Ericsson,Karina Uddén, Tillväxtdirektör på Länsstyrelseln i Stockholms län, Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet, Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Cecilia Sjöberg, direktör och avdelningschef för industriell utveckling, Vinnova.

Forumet leds av Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig för IVAs projekt Smart industri.

När: Onsdag den 15 november 2017 09:00 – 16:00

Var: Grönlandsgatan 8, Kista

Mer information: Monica Sannerblom, 08 – 791 29 43, monica.sannerblom@iva.se

Läs mer och anmäl dig här

Högre fart och stark spurt ett måste

Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket talade om statliga satsningar

När IVA:s projekt Smart Industri anordnade ett seminarium i Ludvika i samarbete med Region Dalarna och Samarkand 2015 var stämningen tveeggad.

Den ena var att näringslivet i Dalarna ännu inte riktigt har kommit ur startblocket när det gäller digitalisering.

Den andra var att regionen fortfarande kan bli en vinnare, men då gäller det att alla gör sitt bästa på upploppet.

Den 5 september samlades ett femtiotal personer i Ludvika för att diskutera hur företagen i regionen ska kunna möte de utmaningar som en allt snabbare digitalisering skapar. Arrangör var IVA:s projekt Smart Industri.

Förväntan inför mötet var stort, och diskussionen om vad digitalisering egentligen är och vad den kan komma att betyda gick hög redan innan det första föredraget hade börjat.

– Det har har vi väl pratat om i hundra år, vad mer finns det att säga, sa någon.

– Det som var aktuellt igår är inte längre giltigt, därför lär den här diskussionen fortsätta länge än, sa en annan.

Magnus Björkman, vd för Faluföretaget Tension varas appar ska hjälpa till att introducera 5G vid vinterolympiaden i Pyeong Chang i Sydkorea

Kommentarerna beskriver väl stämningen under mötet. Eller snarare stämningarna, bland både deltagare och föreläsare pratades det lika mycket om hotet mot företagens överlevnad som om framtidshopp för Dalarna.

Även perspektiven var olika. På plats fanns allt från ABB till enmansföretagare, lika väl som offentliga och privata aktörer.

Först ut bland föreläsarna var Lena Nyberg från ABB. Hon gav, utifrån det stora företagets horisont, sin syn på vad som driver digitaliseringen framåt.

– Det är exakt samma sak som har drivit affärer i alla tider. Enda skillnaden är att utmaningen idag är mer global och att kunderna ställer betydligt högre krav.

Enligt Lena Nyberg måste industrin nu flytta fokus från vad som är bäst för kunden till vad som är bäst för kundens kund.

– Dessutom måste vi gå från att sälja produkter till att börja ta betalt för de tjänster som våra produkter levererar.

En helt annan infallsvinkel på digitaliseringen hade Magnus Björkman, vd för Tension.

Han berättade om hur hans företag, som utvecklar spel och appar, nu hjälper industriföretag att göra industrijobb roligare.

– Om vi vill att unga ska söka sig till industrin måste vi få dem att tänka i samma banor som när de sitter hemma och spelar datorspel. Det har vi lyckats med på Stora Enso i Skutskär, genom att skapa en app som låter de olika skiftlagen tävla mot varandra i realtid har vi lyckats få dem mer engagerade i jobbet.

Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket berättade under sitt föredrag om den strategi för nyindustrialisering som myndigheten ska ta fram på uppdrag av regeringen.

– Vi måste hjälpa de mindre företagen, som det är nu hänger de inte riktigt med i utvecklingen. De behöver både uppgradera sina affärsmodeller och ta ett strategiskt grepp om sin kompetensförsörjning.

Att brist på kompetens är digitaliseringens akilleshäl blev allt tydligare ju längre dagen gick.

– Det räcker inte att ett företag har några få anställda som är duktiga på digitalisering. Det behövs många, på alla företag, sa Anders Oksvold från Kansliet Digitala Dalarna.

Ett mer lokalt perspektiv på digitaliseringen hade Tommy Hafvsdalen från Dalarna Beyond Digitalization.

Och han var inte nådig.

– Sverige är inte med i digitaliseringsmatchen. Och det gäller inte minst Dalarna. Det måste vi först ödmjukt ta till oss och sedan se till att vi får upp farten. Och det är inte minst viktigt om vi ska kunna fortsätta leva och verka i Dalarna.

Han menade att alla nu måste inhämta kunskap, börja samarbeta och våga mer.

–Det här är inte längre en fråga som ska ligga på en enskild IT-ansvarig. Det är är en ledningsfråga av högsta prioritet. Dessutom måste vi se till att få med den yngre generationen i arbetet.

Under dagen fick deltagarna svara på ett antal frågor om vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att vi ska komma vidare.

Oavsett hur frågeställningen löd var samstämmigheten stor. Enklast kan man sammanfatta alla svaren med att viljan finns men att det än så länge har varit lite dåligt med verkstad.

När Abbe Ronstad, från Region Dalarna, summerade dagen valde han att göra det men en lite humoristisk ansats.

– I Dalarna samarbetar vi gärna, men helst i grupper om en och en. Nu kan jag ändå se en tydlig önskan om mer samverkan även om det finns en stor spännvidd mellan stora och små företag. Tyvärr har många av de mindre företagen ännu inte kommit ur startblocken. Ska de vara med i matchen måste de se till att göra en fantastisk spurt

Presentationer från Smart industri i Ludvika 6 september

Här kan du se presentationerna från Ludvika:

Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket

Lena Nyberg, ABB

Andreas Westholm, Power Tender PowerTender – Smart industri i Ludvika 6 september (ID 112210)

Tommy Hafvsdalen, Dalarna Beyond Digitalization Dalarna beyond digitalization – Smart industri i Ludvika 6 september (ID 112208)

 

 

Digitalisering viktig för den offentliga sektor

 

Fredrik Rönning, kommunalråd (s), Smedjebacken

– Jag är här eftersom digitaliseringen är viktig, både för den offentliga sektorn som jag representerar men även för de industriföretag vi har i kommunen.

Frågan om digitalisering är inte ny för Fredrik Rönning, bara under de senaste veckorna har han varit på flera olika möten och seminarier i ämnet.

– En slutsats är att vi måste stötta varandra bättre, oavsett om vi kommer från offentlig sektor eller från industrin. Att vi lyckas med det är helt avgörande för Smedjebackens framtid.

Han menar att det finns en god insikt om i vilken riktning utvecklingen går men att det inte alltid finns kraft att ta sig an utmaningen.

– Vi har ett jättejobb att göra för att ta till oss alla aspekter av digitaliseringen. Personligen måste jag fundera på vad vi inom kommunen kan göra för att stötta våra företag. Svaret är inte helt lätt att hitta. Forskning och klusterbildningar är ett sätt men frågan är bara om de kan hjälpa oss i den takt vi behöver. Därför måste vi även få till ett ledarskap inom alla organisationer som kan hantera de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.

En ren överlevnadsfråga

Joakim Sundberg, MVUSAB, Smedjebacken

– Att hänga med i allt som handlar om digitalisering är en ren överlevnadsfråga för oss. Tyvärr har vi svårt att få tag i den kompetens vi behöver.

Företaget MVUSAB Sweden är ett verktygsföretag som har vuxit mycket sedan starten 2001 men nu sker en snabb digitalisering inom branschen vilket på sikt kan bli ett verkligt hot dem och andra mindre företag.

– Ett problem är att vi idag inte har rätt kunskap och därmed inte riktigt vet vad som krävs av oss. Därför är det viktigt för oss att vara här. Under dagen har jag fått en hel del tankar som jag nu tar med mig hem.

Bland det som intresserade Joakim Sundberg mest var det föredrag som Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket höll. Framförallt eftersom det gav uppslag hur han ska gå vidare för att hitta den information han och företaget behöver.

 

Ser hela tiden nya möjligheter

 

Anders Dahlgren, Idéteknik i Ludvika HB

 – Jag är en av de äldsta här idag men det är inget problem. Jag har arbetat med avancerade digitala lösningar i många år. Mitt största bekymmer är kanske att jag lite för ofta har varit för tidigt ute med nya lösningar.

Sin ålder till trots menar Anders Dahlgren att han fortfarande är hungrig och att han hela tiden ser nya möjligheter. Inte minst om hur vi skulle kunna använda molnet för att skapa nya innovativa lösningar.

– Mitt bekymmer som liten egenföretagare är att jag inte har någon organisation runt mig som kan effektuera mina idéer. Därför ser jag den här sammankomsten som ett sätt att lära mig mer och möjligen hitta de partner jag behöver. Om det är någon ung är det en fördel. Kan man kombinera min erfarenhet och en ung persons entusiasm skulle vi gemensamt kunna göra storverk.

Sjävklart att vi ska digitalisera mer

 

Stina Bertilsson, Gridszupport, Ludvika

 

 

 

 

 

 

 

– För mig är det självklart att vi ska digitalisera mer. Men samtidigt måste vi inse att det bara är ett verktyg, tekniken har inget egenvärde.

Stina Bertilsson arbetar på det nystartade företaget Gridzupport i Ludvika med att utveckla molnbaserade system för att övervaka kraftstationer.

Att hon valde att komma till Smart Industri-seminariet beror på att hon inser att digitalisering är ett område som aldrig kan läggas till handlingarna och bokas av som klart.

– Även om de flesta som är här redan är ganska kunniga inom området har vi nog alla behov av att lära oss mer. Kanske är det därför det är så många som har kommit hit.

Även om hon själv ser digitalisering som något självklart inser hon att många kunder inte riktigt är med på tåget än. Därför gäller det att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan dem som driver på digitaliseringen och dem som ska använda tjänsterna.

– För mig personligen vara föredraget om hur företaget Tension, som utvecklar appar och dataspel, har lyckats utnyttja sina kunskaper för att göra arbetet på en massafabrik lite roligare.

Hur stödja digitalisering i Norrbotten från offentligt håll?

Svensk offentlig sektor bidrar till utveckling av digitaliseringen från Skåne i syd till Norrbotten i norr. Under ”Smart industri”-dagen i Luleå den 18 maj tog IVA tempen på vilka åtgärder som genomförs i just Norrbotten – och vilka ytterligare offentliginsatser som företagen vill se.

– Jag ser kommun och landsting som en testarena. Här behöver man kunna testa och utvärdera sina produkter eller tjänster. Man behöver också ha referenskunder att visa upp och diskutera med när man ska ut på den internationella marknaden, sade Agneta Granström, regionråd i Region Norrbotten.

Granström och hennes kollegor strävar efter att sätta kraft bakom orden, och vill bland annat marknadsföra Norrbotten som testarena för tjänster och varor på temat ”aktivt och hälsosamt åldrande”. Regionen har nämligen utsetts till ”EU Reference Site” på just detta område, något som ska förvaltas i form av exempelvis utvecklade testmiljöer kring äldrehälsa och god livsmiljö. Inte minst gäller detta digitala lösningar, appar, smarta system och liknande.

Ett annat viktigt stödmedel från offentlig sektor lyftes av Per-Erik Andersson, strateg vid Region Norrbotten: upphandling.
– Innovationsupphandling är en viktig del där vi kan utveckla nya produkter och tjänster till marknaden, där företagen kan vara med och utveckla och där offentlig sektor kan sänka sina kostnader, och vi blir den första referensstationen till exempel.

Andersson ville samtidigt se att myndigheter, regioner och kommuner utvecklar sitt kompetensutvecklingsarbete, ifråga om både utbildningsinsatser och utvecklingsinsatser. Ett problem utgörs samtidigt av Per-Erik Andersson av offentlig sektors balansgång mellan allmänt stödarbete och rent företagsspecifikt statsstöd.

– För vi får inte gynna bara ett enskilt företag utan vi måste hitta ett sätt att utveckla företagen tillsammans, så att alla gynnas av det här. Och det här är ett jättesvårt problem; var går gränsen mellan de här två delarna?

Monica Bellgran, projektledare och sakkunnig vid Teknikföretagen samt professor i produktionsutveckling vid Mälardalens högskola, lyfte å sin sida koordinering som en viktig utmaning för att optimera stödinsatser för digitalisering från offentlig sektor.

– Man kan idag se enormt många digitaliseringsinitiativ över hela landet. Utmaningen kan då vara det omvända: hur koordinerar vi? Hur skapar vi en bild över vad som är på gång, så inte alla organisationer knackar på dörren hos samma företag? frågade sig Bellgran.

Åsa Tjärnberg, vd IUC Norrbotten, gav ytterligare stöd för argumentet att samla och koordinera offentliga digitaliseringsfrämjande insatser.

– Sedan ser vi den här utmaningen att vi behöver kraftsamla i den här regionen och fundera över hur vi nu ”krokar arm”, så att vi inte gör en massa lokala insatser eller små snuttar av insatser här och där, utan skapar en agenda och säger ”hit ska vi”!

Ett sådant initiativ har till stor del redan tagits av IUC i Norrbotten och Västerbotten, och organisationen hoppas nu få med sig fler aktörer i regionen, på både kommunal och regional nivå, på digitaliseringsresan.

Även Thomas Marklund, vd för digitaliserings- och visualiseringsföretaget Ditwin, som framför allt verkar i norra Sverige, tog upp informations- och informationsdelningsuppdraget hos myndigheter, kommuner och regioner.

– Systemet kan framför allt hålla reda på, dela och samla information, och även göra en del av analysarbetet.

Rätt använt skulle kunskapen på detta sätt kunna ge fantastiska möjligheter.

– Vi menar att man måste koppla informationen till produkten och utvecklingen av den, så man kan göra ännu bättre produkter baserat på den kunskap som man får. Och det här gör ju att man skapa andra typer av affärer också, inte bara sälja produkten som sådan, sade Marklund.

Exempel som Thomas Marklund tog upp inkluderade tydligare kundanpassning av existerande produkter, liksom försäljning av produktfunktioner per timme eller per lyft, med mera.

Utöver viss mild kritik och förslag till utveckling av stödsystemet tog även flera röster upp det svenska offentligsystemets många fördelar i att lyfta fram digitaliseringen.

– Vi tycker att smart industri-strategin som regeringen har lagt är väldigt positiv. Nu har vi en strategi nationellt där man lyfter industrin som en viktig motor för Sverige. Vi pratar inte längre postindustriellt samhälle eller produktion som flyttar bort, sade Åsa Tjärnberg, vd IUC Norrbotten.

Robert Nyberg, projektledare vid Automation Region, såg även han till stor del positivt på svenska offentlig-privata digitaliseringssamarbeten.

– Det känns som att vi har ett väldigt bra samarbete med olika typer av myndigheter i hela det här innovationssystemet, som VINNOVA; Tillväxtverket med fler. Men man kan samtidigt fråga sig hur många SME-företag som inte når in i de här klustren eller samverkansprojekten.

I mångt och mycket ser Robert Nyberg det som en kommunikationsfråga för den offentliga sektorn att lyckas ringa in ännu fler SME-företag som skulle behöva digitalisera.

Många utmaningar för digitaliserande småföretag

Små och medelstora företag (SME:er) som står i begrepp att digitalisera möter många utmaningar på sin resa. Experter och talespersoner vid Sveriges Innovationsriksdag berättar om några av dem.


Digitaliseringen innebär väsentligt olika saker för stora företag, SME:er och nya småföretag, vilket många deltagare vid Sveriges Innovationsriksdag 2017 i Norrköping påpekade.

– Stora företag har utmaningar i att man har befintlig teknik, befintliga affärssystem och en kultur som sitter i väggarna. Det tar ganska mycket kraft att transformera en så stor verksamhet, och där blir ledarskapet otroligt viktigt, sade Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi.

Lena Miranda påpekade att många av de nya startupbolagen istället har digitaliseringen mer ”i sitt DNA”, från start, medan SME-bolagen kanske har den tuffaste digitaliseringsutmaningen.

– För de har kommit en bit på väg. De har börjat med befintliga affärsmodeller, produkter, tjänster och en kultur som börjar sätta sig, och sedan behöver de göra vägval. De har begränsat antal resurser, och därför blir utmaningen något större, lade Lena Miranda till.

Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling vid Tillväxtverket, bekräftade de olika utmaningarna.

– Man ska komma ihåg att bilden ser väldigt olika ut ifråga om digital mognad beroende på vilken typ av företag vi pratar om. Det skiljer sig också åt mellan branscher, eller vilken typ av komponent inom digitalisering som vi pratar om, sade Karin Rydén.

Ett exempel på bransch som snabbt stöps om genom digitaliseringen är sjukvård, livsvetenskaper och hälsa. Kerstin Jakobsson, vice vd Medicon Village, beskrev hur utmaningarna kring digitalisering äger rum på flera olika nivåer inom denna sektor.

– Sjukvården med deras processer – hur kan man digitalisera den? Och så patienten – hur får den sin information, hur kan man lagra den själv, vilka regler följer där? Och den stackars doktorn ska vara uppkopplad till 500 olika appar som patienten har, sade Kerstin Jakobsson.

För att underlätta digitalisering inom sjukvårdsklustret menade Kerstin Jakobsson att man steg för steg behöver ”städa processerna” för att göra dem effektiva.

– Och där måste landstinget ta ett initiativ och göra det lätt för små bolag att testa sina lösningar. Då är testbäddarna extremt viktiga, det vill säga ”hur samarbetar man med landstingen?”.

Kerstin Jakobsson var alltjämt positiv till landstingssatsningarna i hennes område Region Skåne, eftersom de satsat 200 miljoner på digitalisering.

Just stödinsatser – och hur dessa skräddarsys så att företag av olika storlek, verksamhetsinriktning och mål får rätt hjälp – var ett viktigt ämne hos Magnus Lundin, vd SISP.

– Många SME-bolag är operationella och funderar kanske mer på vad som ska stå på lastbryggan imorgon än nya innovativa produkter med högt digitalt innehåll, sade Lundin.

Magnus Lundin gav ett antal exempel på sådana stödinsatser:

– Det handlar om att få testmöjligheter, lära sig teknik och få inspiration om affärsutveckling med nya affärsmodeller med högre digitalt innehåll. Enkla exempel kan vara tekniska produkter som blir uppkopplade och ger systemlösningar med hjälp av data som också kan analyseras.

Eva Fors, nordisk chef Google Cloud, lade å sin sida tonvikt på att varje enskild SME också behöver bestämma sig ”var man vill vara”.

– Vill jag vara hyperlokal, nationell, global? Det finns en risk att sprida sig själv för tunt. Vi har fantastiskt många kompetenta SME-företag i Sverige, och det gäller att gå till sig själv och fråga ”var jag har min unikhet” och ”var kan jag göra bäst nytta för mina kunder”, sade Fors.

En viktig aspekt för att bemöta digitaliseringens utmaningar och möjligheter är kompetensförsörjning, vilket Maria Rosendahl, enhetschef Innovation och kompetensförsörjning på Teknikföretagen, beskrev närmare.

– De hänger ihop så nära, digitalisering och kompetensförsörjning. Dels handlar det om att få ut nyutexaminerade ungdomar på arbetsmarknaden med relevant utbildning, dels handlar det om kompetensutveckling och lärande för de anställda som redan finns ute på företagen.

För att stärka ungdomars intresse för industrin jobbar Teknikföretagen med att tvätta bort stereotyper kring sektorn, exempelvis genom att visa att industriverksamhet inte bara är för ”tekniskt kunniga killar”.

Många utmaningar finns med andra ord för SME-bolagen, och exempelvis Tillväxtverkets Karin Rydén omnämnde dessa som en sorts ”digital ångest” för företagen.

– Det är väldigt få företag idag som har en digitaliseringsstrategi, och det är ännu färre företag som har vävt in den digitaliseringsstrategin i sin övergripande affärsutvecklingsstrategi, sade Rydén.

Alltjämt är bilden överlag positiv och svenska bolag är med på banan. Karin Rydén tog EU-kommissionens index kring digitalisering som hoppfullt exempel, då Sverige i denna rankning ligger på en tredjeplats av hela 28 medlemsländer.

– Men det betyder inte att vi ska klappa oss för bröstet och säga att ”nu räcker det”, utan det är bara att fortsätta framåt. Vi måste titta på, och lära av, andra länder. Internationella utbyten; det är kanske en viktig del för oss myndigheter att jobba med, avslutade Karin Rydén.