Tre intensiva dagar i Tyskland för Smart industri-vinnarna

Besök på Hannovermässan och fem företagsbesök under tre dagar. Det var priset i form av en kunskapsresa till vinnarna  i IVAs Smart industri-tävling 2018, Garantell från Värnamo.

Studiebesöket inleddes på Hannovermässan

Temat för projektet Smart industri är digitaliseringens utmaningar för små och medelstora teknikföretag. Här finns mycket att lära och inspireras av de många framgångsrika ”Mittelstand-företagen” i Tyskland.

Resans första stopp var Hannovermässan. Där medverkade Garantells vd Mikael Axelsson och IVAs projektledare Johan Carlstedt i ett välbesökt seminarium. Temat var erfarenheterna från SMF-digitalisering som projektet samlat in vid B2B-forum i Sverige tillsammans med beskrivningar av svenska företags digitaliseringsresor.

Visning av produkter och lösningar på Beckhoff

– Beckhoff Automation har sedan starten i ett garage på 1980-talet gått till att idag ha över 2000 anställda och sälja sina lösningar över hela världen. Grundaren är fortfarande aktiv. Det var spännande att se vilken stark företagskultur Beckhoff har. Men så ger man också medarbetarna stort förtroende. Exempelvis får de som arbetar i tillverkningen av företagets ”industri-PC”  välja sin arbetstid själva, säger Johan Carlstedt.

Många Mittelstand-företag är familjeägda, ofta sedan flera generationer. Detta gäller för kartongtillverkarna Josef Schulte GmBH och ELHA Maskinenbau Liemke KG som säljer specialmaskiner för tillskärning av metall.

– I bussen mellan besöken diskuterade vi långsiktigheten i synen på sitt företag hos de företagsledare vi mötte. Ägarformen öppnar stora möjligheter till satsningar både på utvecklingsprojekt och personal utan att behöva snegla mot nästa kvartalsrapport.

I Tyskland finns en rad projekt där man kopplar ihop kunskapen från olika institut, inte minst Frauenhofer, med utvecklingsprojekt hos företag. Ett exempel var just kartongtillverkarna Josef Schulte.

– Det var uppenbart att företaget tagit stora steg i sitt utvecklingsarbete med hjälp av Frauenhofer. Samtidigt behövde man inte betala något för tjänsterna. Det är nog på gott och ont. Frågan är ju alltid hur angeläget projektet är och hur engagerade företaget är när företaget själva inte gör någon finansiell satsning.

Intrycken från denna och tidigare kunskapsresor är att fokus för Industrie 4.0, där digitaliseringen står i centrum, ligger på effektivisering av produktionen. Det är mer sällan vi sett exempel på när hela affärsmodellen och kundrelationen förändrats.

– Under diskussionerna vid besöken blev det ofta många frågor när Garantells vd Mikael Axelsson berättade om sin digitaliseringsresa. De har ju digitaliserat alla delar av sin verksamhet från kundens beställning, styrning av tillverkningen och sedan leverans.

I IVAs projekt Smart industri identifierar de små och medelstora företagen kompetensförsörjning som en stor utmaning i sin digitalisering.

– Här har Sverige mycket att lära av det tyska lärlingssystemet. ELHA Maskinenbau hade lärlingar i alla delar av sin produktion. De var också mycket engagerade i en lokal utbildningssatsning som leder till arbete inom tillverkningsindustrin. Och det gjorde man i intimt samarbete med andra företag i sin närregion.

Resan arrangerades av Philip Fyrsten-Hagne på Tysk Svenska Handelskammaren som ett led i samarbetet med IVA inom ramen för German Swedish Tech Forum.

– Det är tredje kunskapsresan Tysk Svenska Handelskammaren arrangerar för oss. Vi är lika imponerade denna gång över att man lyckas få ihop en så spännande blandning företagsbesök.

2019 års företagstävling är igång. Gå in på www.smartindustri.nu och nominera årets vinnare.

Fler goda exempel på hur SMF tacklar digitaliseringsutmaningarna

 • Lundqvist trävaru AB är ett av de goda exemplen i Tillväxtverkets inspirationsfilmer

Tillväxtverket har tagit fram en rad exempel på hur små och medelstora företag lyckats med sin digialiseringar. Här kan du ta del av erbjudanden till industriföretag och exempel på hur industriföretag kan arbeta med utveckling och förnyelse. Tillväxtverkets arbete sker inom ramen för Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Ta nästa steg nu!

Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. Läs mer om företag som klarat utmaningarna .
Följande goda exempel hittar du här:
 • Lundqvist Trävaru – Kreativ digitalisering har ökat företagets omsättning markant.
 • TePe – Digital teknik effektiviserar och moderniserar produktionsflödena.
 • Volvo Penta/MVV – Höjd kvalité och förenklingar för kunderna med hjälp av digitala instruktioner.
 • Fristad Plast – Effektivisera ditt företags produktion genom digitalisering.
 • Axelent – Automation bidrar till att företag kan behålla produktionen i Sverige.
 • Unibap – Satsa på AI, robotik och automation för att modernisera och höja produktionstakten.

Vinnare 2017: Datorspel revolutionerar byggbranschen

Drömmen är himlen. Men redan nu är Lundqvist Trävaru AB på väg mot trädtopparna. Med inspiration från datorspel har de förändrat sättet vi köper hus på. På sikt vill de bli ett nav för hela byggbranschen. För det vinner Lundqvist Trävaru IVAs företagstävling Smart industri.

Fortsätt läsa ”Vinnare 2017: Datorspel revolutionerar byggbranschen”

Bror Tonsjö, finalist 2018: Digitaliseringen kräver en stabil grund

Den stora utmaning var inte att koppla samman alla maskiner och få upp all data i molnet. Svårare var det att bestämma vilken information vi skulle plockar ner igen, säger Clas Tengström, vd för Bror Tonsjö AB. Ett företag som gick till finalen i IVAs tävling Smart Industri.

Fortsätt läsa ”Bror Tonsjö, finalist 2018: Digitaliseringen kräver en stabil grund”

Hederomnämnande 2017: Atacac

Göteborgsföretaget Atacac är på väg att förändra sättet vi köper kläder på. Snart kan digitala kopior av oss själva handla plagg som inte finns. Därmed ska överproduktion och höga lagerkostnader kunna ersättas av personligt mode till låg kostnad. Nu belönas de med ett hedersomnämnande.

Fortsätt läsa ”Hederomnämnande 2017: Atacac”

Mikael Damberg: Viktigt att industrin tas på allvar igen

2016 presenterade regeringens nyindustrialiseringsstrategi som fick namnet Smart industri. När vi träffar Mikael Damberg är han minister i övergångsregeringen. 2016 var han näringsminister med ansvar för att ta fram strategin. Då hade Tysklands nationella kraftsamling Industrie 4.0 fått stor internationellt genomslag.

– Jag är lite avundsjuk på att de lyck­ats skapa ett så starkt varumärke. Vi funderade på om vår strategi skulle heta samma sak. Men det kändes lite fantasi­löst så vi valde Smart industri som ju är ett lite vidare begrepp.

Fortsätt läsa ”Mikael Damberg: Viktigt att industrin tas på allvar igen”

Prisutdelning i Smart industris företagstävling

 

Under två år har vi tagit pulsen på hur små och medelstora företag ligger till med sin digitalisering. Nu redovisar vi deras framgångsrecept och utmaningar. Samtidigt utdelas priset i den tredje omgången av Smart industris företagstävling.

 • Vilken ny teknik och nya system påverkar SMFs digitalisering? Hur ska de dra nytta av de nya möjligheterna?
 • Vilken kompetens krävs för att möta de snabba teknikskiftena? Hur ska SMF attrahera den?
 • Samverkan – hur långt har vi kommit? Vilka nya former krävs?
 • Vilka effekter har de offentliga satsningarna för att stimulera SMFs digitalisering haft? Vilka satsningar behövs i framtiden.

Möt vinnare och finalister i Smart industris företagstävling.  Möt den nya statssekreteraren i Näringsdepartementet, Emil Högström. Vi frågar också ut Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf om deras analyser av SMFs situation och de satsningar som genomförts. Smart industris projektledare Johan Carlstedt sammanfattar resultatet av enkäter och diskussioner under de B2B-forum Smart industri genomfört i hela Sverige. Tuula Teeri, vd IVA, diskuterar de nya kraven på samverkan.

Juryns medlemmar deltar i paneler och diskussioner: Johan Weigelt, ordförande och vice vd IVA, Monica Bellgran, professor, KTH, Hans Enocson, styrelseproffs och tidigare Nordenchef för GE, Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO, Volvo Group, Björn Langbeck, industriell expert,Tillväxtverket, Danica Kragic Jensfelt, robotforskare och professor i datalogi, KTH, Sara Mazur, ledamot i en rad styrelser bland annat Investor, Mikael Rudin, Global Product Manager 800xA, ABB, Ulf Troedsson, CEO Siemens Nordic, Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Moderator: Jan Westberg, kommunikationsansvarig, Smart industri

Här är digitaliseringsutmaningarna för små och medelstora företag

Vid B2B-forumet i Göteborg ställde vi en rad frågor kring små och medelstora företags digitalisering. Vi frågade bland annat hur svenska företag ligger till, vilka nya krav digitaliseringen ställer på ledarskap och vilka utmaningarna är kring kompetensförsörjningen.

Svaren fick vi med hjälp av Mentimeter och du kan ta del av dem här.

.

Smart industri-pristagare på studieresa i Tyskland

Resan inleddes med ett besök på ARENA2036 ett spännande exempel på samverkan mellan aktörer i bilbranschen, universitet och forskningsinstitut.

I februari vann Lundqvist Trävaru företagstävlingen Smart industri. Fanhultstvätten fick ett hedersomnämnande. Nu är de i full färd med att hämta ut sitt pris – en studieresa med en rad företagsbesök runt Stuttgart den 14-16 maj.

Under de tre dagarna besöker deltagarna en rad företag och organisationer som är en del av den tyska satsningen ”Industrie 4.0”. På snickeriet Schips har den nya ägargenerationen anpassat den gamla affärsmodellen till de nya krav och möjligheter digitaliseringen ger. Företaget producerar idag skräddarsydda möbler till varuhuspriser, tack vare en 3-d-konfigurator som är integrerad i produktionen.

Bland de andra företag som besöks märks biltillverkarna Daimler, med Mercedes Benz som ett av varumärkena. Där får deltagarna tillfälle att diskutera biljättens nya affärsmodeller för framtiden.. Tacton – världsledande mjukvaruleverantör för produktkonfiguration besöks också. Bland deras kunder finns just Daimler och de stora pumptillverkarna Wilo.

 

Deltagare i resan: Samuel Holmström, Co-founder and CEO, Lundqvist Trävaru AB, Jan Lundkvist, Senior Advisor, Lundqvist Trävaru AB, Olov Hultdin, CEO, NPB Education AB, Patrik Svensson, Partner and CEO, AB Fanhultstvätten, Yngve Svensson, Partner, AB Fanhultstvätten, Johan Jonsson, CEO, Drömtrappor AB, Leif Renström, CEO, Hello Future AB
Catarina Berglund, Process leader, Automation Region, Björn Langbeck, Industrial Expert, Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Johan Carlstedt, Project manager, IVA, Monika Sannerblom, Project coordinator, IVA, Anne Geitmann, German-Swedish Chamber of Commerce