B2B i Göteborg – varför är du här idag?

Rickard Berglund, Swerea IVF AB

Jag arbetar inom projektet Produktionslyftet med att stötta företagen i deras långsiktiga utveckling. Ett problem som har blivit alltmer tydligt är att det är så många som ser sig som företagens vänner. Ska vi göra någon nytta måste vi bli bättre på att samordna våra satsningar. Min utgångspunkt är att vi ska utgå från varje företags specifika problem och se till att de får den hjälp de behöver.

Susanne Ringdal, NTVA – Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Jag är utsänd från Norges Tekniske Vitenskapsakademi för att spionera. Vi har nämligen hört att IVA:s satsning Smart Industri är ett bra initiativ och mycket uppskattat bland små och medelstora företagen. Därför funderar vi på om vi kan göra något liknande i Norge.

Under dagen har jag  fått massor av inspiration. Dessutom har jag träffat intressanta personer, och många av dem har visat ett stort intresse av att samarbeta med norska företag. Vi har så mycket att lära av varandra.

Det mest spännande med norsk näringsliv är att vi nu står inför en gigantisk omställning där vi ska gå från en oljeekonomi till en som är mer diversifierad. I den processen tror vi att de svenska företagen kan spela en stor roll.

Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren

För oss är Smart industri är en viktig framtidsfråga. Det gäller båda hur vi ska ta oss dit, varför vi ska göra det men även hur man ska tänka och göra för att lyckas. Och frågorna är en relevanta för många av de 2900 medlemsföretagen inom Västsvenska Handelskammaren. Många av dem är små och har inte tid att komma på den här typen av arrangemang  och därför är jag här för att samla information och få kunskap som jag senare kan förmedla till dem.

Personligen tyckte jag att det var kul att få komma till SKF. Trots att jag har bor i Göteborg har jag aldrig varit inne i deras fabrik. Att se deras avancerade lösningar var både spännande och lärorikt.

 

Den fjärde industriella revolutionen påverkar alla företag

 

 

 

Mikael Damberg

Under eftermiddagen den 13 mars samlades ett 100-tal personer på Örebro slott för att få att lyssna på föredrag och diskutera både digitalisering i allmänhet och utvecklingen inom Additive Manufacturing och 3D-printing.

Irén Lejegren

Örebro har en lång industriell tradition. Den är en bra utgångspunkt när man nu ska möte digitaliseringens utmaningar. Det underströk Irén Lejegren, regionråd i Region Örebro län när hon tillsammans med  Maria Larsson, landshövding i Örebro län hälsade välkommen.

Plats på scen blev det sedan för  Amy Loufti, professor i informationsteknologi vid Örebro Universitet, tillfälle att ge sin syn på den fjärde industriella revolutionen.

– Frågan är varför den revolutionen sker just nu och inte långt tidigare. Förklaringen är att teknikutvecklingen går så långsamt.

Ett kanske överraskade uttalande för alla företagare som just nu har fullt upp med att hänga med i ett förändringstempo som de flesta av dem nog hellre skulle kalla för rasande.

Fortsätt läsa ”Den fjärde industriella revolutionen påverkar alla företag”

Additive Manufacturing och 3D-printing är hetast inom företagsvärlden idag

Att tala må vara silver men att förstå vad Additive Manufacturing (AM) och 3D-printing kan innebära i praktiken är än mer värdefullt. Därför fick alla som hade anmält sig till IVA:s projekt Smart industri, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro universitet gemensamma konferens en möjlighet att besöka Amexci i Karlskoga på förmiddagen innan B2B-forumet.

Amexci är en gemensam satsning inom Wallenbergsfären var syfte är att hjälpa de egna företagen att ta steg framåt inom AM och 3D-printing. Navet i verksamheten kommer att vara ett labb som just nu uppförs i Karlskoga. Där ska de företag som är med i satsningen både få testa tekniken och få möjlighet att börja utveckla nya innovativa produkter.

Fortsätt läsa ”Additive Manufacturing och 3D-printing är hetast inom företagsvärlden idag”

Göran Backlund Saab Dynamics: Vilket är ditt bästa råd till företag som vill men inte har kommit igång med 3D-printing och AM?

Sätt igång! Det räcker inte att sitta på kammaren och tänka ut vad man skulle kunna göra. Vill man lära sig tekniken och förstå möjligheterna måste man både testa och våga gör fel. Det är först när man har gjort tillräckligt många misstag som man kan börja få koll vad som är möjligt att göra.

Klarar man av att göra det på egen hand eller behöver man hjälp?

Helt klart behöver man hjälp från någon som finns utanför den egna organisationen. Det här är en så ny teknik att den utvecklar man bäst i samarbete med andra. Amexci är en möjlig samarbetspartner även om de i första hand ska hjälpa sina ägarföretag men i mån av tid hjälper de även andra. Den ansamling av kunskap som nu byggs upp inom Amexci gör att de snabbt kan få fram resultat.

  Fortsätt läsa ”Göran Backlund Saab Dynamics: Vilket är ditt bästa råd till företag som vill men inte har kommit igång med 3D-printing och AM?”

Maria Larsson, landshövding i Örebro län: Vad har du fått ut av dagen?

 

Jag blir så otroligt glad när jag ser att det är så många olika företag här. Några har jag träffat tidigare medan andra är helt nya bekantskaper. Det känns hoppfullt inför framtiden.

Jag tar även med mig bilden från en presentation där en man försöker dra en kärra med fyrkantiga hjul. När en innovatör erbjuder honom runda säger han att han inte har tid med det nu eftersom han har så lång väg att gå. Det är även en bra beskrivning över läget i svensk industri just nu. Många företagare är så upptagna med att leverera att de inte hinner fundera på nya innovationer. Så kan vi inte ha det, och därför måste vi gemensamt ta oss an de utmaningar som finns när det gäller att föra ut ny teknik. Och det gäller inte minst AM och 3D-printing.

Samtidigt vet jag hur tufft det är eftersom även min vardag är fylld av digitaliseringens utmaningar. Vi har nämligen fått i uppdrag av regeringen att digitalisera vår egen verksamhet så jag vet att det inte är helt enkelt att orka driva processen framåt.

Johan Schnürer, rektor: Hur ser Örebro Universitet på 3D-printing och AM?

Det här är en teknik med fantastiska möjligheter. Därför funderar vi nu mycket på hur vi ska anpassa våra utbildningar för att hänga med i utvecklingen. Det gäller i första hand för våra civilingenjörsutbildningar men vi måste även anpassa andra områden till den nya tekniken. Inom medicinområdet tittar vi nu på om det finns några hälsoaspekter med den nya tillverkningsmetoderna.

Att det nu etableras ett så stark kluster inom området i regionen gör att Örebro Universitet kommer att bli en viktig aktör inom området.

Edvin Resebo, vd för Amexci: Vilka är hindren för att ni ska kunna förverkliga er storslagna vision?

Om vi ska nå våra visioner krävs en fokuserad insats hos våra ägarbolag. Intresset är stort och därför handlar det mer om att skapa goda samarbetsformer. Vi är helt övertygade om att den viktigaste framgångsfaktorn är att företagen vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Alla de företag vi ska serva är med på tankegången även om de rent praktiskt är i olika faser. Några har kommit ganska långt medan andra är i början av resan. Kan vi överföra de erfarenheter från pionjärerna till de som nu tar de första stegen kan vi få till en ganska snabb utveckling hos alla.

Gerth Svensson Paul Larsons snickeriverkstad AB: Varför är du här på B2B-forument i Örebro?

Min ohejdade nyfikenhet har lockat hit mig. Även om jag inte direkt kan överföra det jag lär mig idag till mitt snickeriföretag är det intressant att se vart utvecklingen är på väg. Men jag har fått en del intressanta tankar som kanske kan bära frukt någon gång i framtiden.

Inte minst har jag börjat funderat på möjligheten att använda träpulver som råvara vid 3D-printing. Skulle det vara möjligt skulle vi kanske kunna få fram träprodukter som är mindre böjliga. Lyckas man med det skull trä kunna användas i helt nya sammanhang. Det ska jag fortsätta att grunna på.

Stefan Skoglund Compare: Vad har du fått ut av dagen?

Compare är en IT-stiftelse där 100 företag i Värmland är med. Vi är med i en rad projekt inom smart industri och därför var det spännande att vara här. Jag har fått mängder av tankar och en hel del inspiration som jag nu tar med mig tillbaka till Karlstad.

Mest intressant var det ändå att lyssna på Mikael Damberg. Han är fantastiskt bra för att vara en politiker och han verkar vara genuint företagsvänlig.