B2B i Göteborg – varför är du här idag?

Rickard Berglund, Swerea IVF AB

Jag arbetar inom projektet Produktionslyftet med att stötta företagen i deras långsiktiga utveckling. Ett problem som har blivit alltmer tydligt är att det är så många som ser sig som företagens vänner. Ska vi göra någon nytta måste vi bli bättre på att samordna våra satsningar. Min utgångspunkt är att vi ska utgå från varje företags specifika problem och se till att de får den hjälp de behöver.

Susanne Ringdal, NTVA – Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Jag är utsänd från Norges Tekniske Vitenskapsakademi för att spionera. Vi har nämligen hört att IVA:s satsning Smart Industri är ett bra initiativ och mycket uppskattat bland små och medelstora företagen. Därför funderar vi på om vi kan göra något liknande i Norge.

Under dagen har jag  fått massor av inspiration. Dessutom har jag träffat intressanta personer, och många av dem har visat ett stort intresse av att samarbeta med norska företag. Vi har så mycket att lära av varandra.

Det mest spännande med norsk näringsliv är att vi nu står inför en gigantisk omställning där vi ska gå från en oljeekonomi till en som är mer diversifierad. I den processen tror vi att de svenska företagen kan spela en stor roll.

Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren

För oss är Smart industri är en viktig framtidsfråga. Det gäller båda hur vi ska ta oss dit, varför vi ska göra det men även hur man ska tänka och göra för att lyckas. Och frågorna är en relevanta för många av de 2900 medlemsföretagen inom Västsvenska Handelskammaren. Många av dem är små och har inte tid att komma på den här typen av arrangemang  och därför är jag här för att samla information och få kunskap som jag senare kan förmedla till dem.

Personligen tyckte jag att det var kul att få komma till SKF. Trots att jag har bor i Göteborg har jag aldrig varit inne i deras fabrik. Att se deras avancerade lösningar var både spännande och lärorikt.