Bror Tonsjö, finalist 2018: Digitaliseringen kräver en stabil grund

Den stora utmaning var inte att koppla samman alla maskiner och få upp all data i molnet. Svårare var det att bestämma vilken information vi skulle plockar ner igen, säger Clas Tengström, vd för Bror Tonsjö AB. Ett företag som gick till finalen i IVAs tävling Smart Industri.

Bror Tonsjö grundades 1962 i Kode utan­för Kungälv. Länge var det en traditionell mekanisk verkstad med fräsning och svarvning i små volymer som specialitet. Med åren blev konkurrensen i branschen allt tuffare vilket gjorde att Bror Tonsjö tog det strategiska beslutet att investera i automation och gå mot mer högvolym­produktion.

– För att förbättra ekonomin gick före­taget 2010 med i Produktionslyftet. Målet var att implementera lean-produktion och få bort så mycket som möjligt av det arbete som inte skapar värde, säger Clas Tengström som är vd för Bror Tonsjö AB.

Bror Tonsjö AB är idag ett av de företag i Norden som har kommit längst med smart digitalisering, inte minst när det gäller att koppla upp både maskiner och processer mot molnet. Det har gjort att den tidigare småskaliga produktionen har ersatts av volymtillverkning åt stora etablerade företag. Största kunden är idag Scania men Bror Tonsjö levererar även till klassisk svensk industri, offshore­företag och till kärnkraftsindustrin.

Enkelt utryckt; det går bra nu. Under hösten har företaget dessutom tagit hem sin största order någonsin.

– Att vi har lyckats beror på att vi hade en stabil lean-plattform att stå på när vi började digitalisera verksamheten. Problemet med digitalisering är inte, menar Clas Tengström, att få upp data till molnet. Avgörande för om den ska bli lyckad är snarare vad som ska plockas ner igen. Lika viktigt är hur den informa­tion som återförs sedan presenteras för operatörer och produktionsledare. Prin­cipen är rätt information vid rätt tillfälle, och det på ett lättbegripligt sätt.

Digitaliseringen handlar inte heller bara om att få högre produktivitet och bättre kvalitet. Lika viktigt är att skapa bra arbetsvillkor för dem som jobbar i fabriken.

– Vi har ett stort antal maskiner, både nya och gamla, och uppemot 600 olika verktyg att hantera. Bytet av verktyg gör att det dagligen uppstår arbetstoppar som stressar personalen, och om de inte hinner med kommer maskinerna att stå stilla onödigt ofta. Tack vare digitaliseringen kan man förutse om verktygen på ett flertal ma­skiner måste bytas samtidigt. Operatö­ren kan då påbörja en del byten i förväg eller kalla in hjälp, allt för att minska stressen och hålla produktionen igång.

– Traditionellt har vi utgått från histo­riska data och kundens leveransplan för att planera produktionen. Idag tittar vi mer på hur det ser ut i fabriken just nu. Det gör att vi kan får bättre koll på om vi har den produktionstakt som krävs för att vi ska klara våra leveranser framåt, säger Clas Tengström. Att bestämma vad av all den data som nu finns i molnet som ska plockas ner var varken enkelt eller givet. När Clas under planeringsfasen bad sina produk­tionsledare och operatörer om förslag på vilken typ av grafer eller information de ville ha tillgång till fick han till svar att de ville ha mer av samma information som de redan hade.

– När jag föreslog helt nya saker svarade de i en mun; det skulle vara fantastiskt. Problemet är att varken jag eller de har koll vad som är möjligt och därmed var det svårt att efterfråga nya funktioner.

Bror Tonsjö är just nu mitt i denna resa och exakt hur det kommer att gå vet de fortfarande inte. Risken finns att det kan­ske blivit väl många grafer i fabriken, eller att den information som skulle ge ett optimalt beslutsstöd fortfarande saknas.

Även om det krävs en del finlir innan allt blir så bra som det är tänkt tror Clas Tengström att företaget kan börja ta ut en skörd från alla de investeringar de har gjort under de senaste åren.– Det viktigaste inledningsvis är att inte ta ner för mycket, gör man det är det lätt att drunkna i en flodvåg av informa­tion. Då är det bättre att börja surfa på en mindre våg och i takt med att vi lär oss systemet börjar utmana de större.

Nästa steg för Bror Tonsjö blir att skapa en digital tvilling av fabriken. När den är på plats kommer företaget att få bättre förståelse och förutsättningar att förutse produktionen, men även kunna testa hur olika modeller kommer att bete sig i olika miljöer och under varierande förutsättningar.