Saltstänkt B2B forum i Göteborg

Torbjörn Holmström, senior rådgivare till vd:n för Volvo Group som var medarrangör hälsade välkommen.

När IVA:s projekt Smart industri anordnade ett B2B-forum i Göteborg gjorde de det inom Volvo Ocean Race området.  Deltagarna fick därmed en inblick i världens tuffaste idrottstävling samtidigt som de fick ta del av de utmaningar som svenska företag just nu upplever.

För flertalet av företagen är en ökad digitalisering ett tydligt mål. Men vägen dit är tuff, inte minst eftersom de har svårt att hitta de medarbetare som kan göra jobbet.

Vinden piskade in över Banankajen i Göteborg när IVA arrangerade en konferens inom ramen för sitt projekt Smart Industri. Den friska vinden uppskattades kanske inte av deltagarna men skapade desto mer jubel bland de övriga som befann sig på kajen.

Guidad tur på Volvo oceanrace

Konferensen hölls nämligen på den pir där arrangörerna av Volvo Ocean Race precis förberedde sig på att ta emot de sju båtar som deltar i tävlingen. Tack vare den utmärkta seglingsvinden beräknades båtarna anlöpa hamnen bara några få timmar efter IVA:s sammankomst slut. Spänningen var extra stor eftersom det här var den näst sista etappen på en nio månader lång tävling och för att tidsskillnaden mellan de tre ledande båtarna bara var några få minuter.

Inramningen bidrog kanske till att uppslutningen till konferensen var stor. Men även temat för mötet, hur företagen ska klara av de utmaningar som de möter när verksamheten ska digitaliseras, var högintressant för många. Fortsätt läsa ”Saltstänkt B2B forum i Göteborg”

B2B i Göteborg – varför är du här idag?

Rickard Berglund, Swerea IVF AB

Jag arbetar inom projektet Produktionslyftet med att stötta företagen i deras långsiktiga utveckling. Ett problem som har blivit alltmer tydligt är att det är så många som ser sig som företagens vänner. Ska vi göra någon nytta måste vi bli bättre på att samordna våra satsningar. Min utgångspunkt är att vi ska utgå från varje företags specifika problem och se till att de får den hjälp de behöver.

Susanne Ringdal, NTVA – Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Jag är utsänd från Norges Tekniske Vitenskapsakademi för att spionera. Vi har nämligen hört att IVA:s satsning Smart Industri är ett bra initiativ och mycket uppskattat bland små och medelstora företagen. Därför funderar vi på om vi kan göra något liknande i Norge.

Under dagen har jag  fått massor av inspiration. Dessutom har jag träffat intressanta personer, och många av dem har visat ett stort intresse av att samarbeta med norska företag. Vi har så mycket att lära av varandra.

Det mest spännande med norsk näringsliv är att vi nu står inför en gigantisk omställning där vi ska gå från en oljeekonomi till en som är mer diversifierad. I den processen tror vi att de svenska företagen kan spela en stor roll.

Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren

För oss är Smart industri är en viktig framtidsfråga. Det gäller båda hur vi ska ta oss dit, varför vi ska göra det men även hur man ska tänka och göra för att lyckas. Och frågorna är en relevanta för många av de 2900 medlemsföretagen inom Västsvenska Handelskammaren. Många av dem är små och har inte tid att komma på den här typen av arrangemang  och därför är jag här för att samla information och få kunskap som jag senare kan förmedla till dem.

Personligen tyckte jag att det var kul att få komma till SKF. Trots att jag har bor i Göteborg har jag aldrig varit inne i deras fabrik. Att se deras avancerade lösningar var både spännande och lärorikt.

 

Här är digitaliseringsutmaningarna för små och medelstora företag

Vid B2B-forumet i Göteborg ställde vi en rad frågor kring små och medelstora företags digitalisering. Vi frågade bland annat hur svenska företag ligger till, vilka nya krav digitaliseringen ställer på ledarskap och vilka utmaningarna är kring kompetensförsörjningen.

Svaren fick vi med hjälp av Mentimeter och du kan ta del av dem här.

.

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Välkommen till B2B forum i Göteborg den 14 juni . Det genomförs i samverkan med Volvo Group när Volvo Ocean Race gör avlslutar en av etapperna i Göteborg. På eftermiddagen har du möjlighet att delta i ett spännande studiebesök på SKF. Anmäl dig här.

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen att inspireras och diskutera digitaliseringens utmaningar och möjligheter för näringslivet. Forumet hålls  i en inspirerande miljö: på evenemangsområdet för Volvo Ocean Race i Göteborg. Deltagarna ges en inblick i hur digitaliseringen helt förändrat förutsättningarna för den globala seglingstävlingen. I programmet ingår också ett besök i Volvo Groups utställning som visar hur digitaliseringen skapat helt nya förutsättningar för produkter och kunderbjudanden

På eftermiddagen  har du möjlighet att få en exklusiv visning av SKFs nya digitaliserade, helautomatiserade kanal för sfäriska rullager och få inblickar om hur SKF arbetar med Industrie 4.0 idag och i framtiden.

I fokus för B2B-forumet står digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag (SMF):

  • Finns rätt kompetens?
  • Effektiv omvärldsbevakning?
  • Beredskap att samarbeta med andra?
  • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

  • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
  • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
  • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

PROGRAM

09:00-13:00 B2B Forum, Volvo Ocean Race-området, Race Village, Södra Frihamnspiren, Göteborg (Registrering från 08:30)

Digitalisering – vad innebär den idag och vad händer i framtiden?

Nycklar till små och medelstora företags digitalisering – nya affärsmöjligheter, ledarskap, kompetens- och företagsutveckling

Samverkan för effektiv digitalisering i små och medelstora företag – nyckelområden, samarbetsformer, drivkrafter och hinder

Besök på Volvoutställningen på Race Village

Summering och lätt lunch

14:00-16:00 Studiebesök på SKF, Hornsgatan 1, Göteborg

Anmäl dig här.

MEDVERKANDE

Johan Bengtsson,  projektledare Möjligheternas Värld, Göteborgs Tekniska College,  Anders Carlberg, avdelningschef, Forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen, Marianne Dicander Alexandersson, ordförande Sahlgrenska Science Park, Alexander Hellström, vd LumenRadio, Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO, Volvo Group, Jordi Nevis, CDO Volvo Ocean Race, Jens von Axelson, programansvarig Robotlyftet, Tillväxtverket, Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen och Christian Silvasti, tidigare vd Emballator Plastics & Innovations som vann Smart industris företagstävling 2016.

Vid studiebesöket på SKF medverkar Henrik Vikberg, Senior Expert Industry 4.0.

Moderatorer: Johan Carlstedt och Jan Westberg, projektledare respektive kommunikationsansvarig IVAs projekt Smart industri.