Högre fart och stark spurt ett måste

Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket talade om statliga satsningar

När IVA:s projekt Smart Industri anordnade ett seminarium i Ludvika i samarbete med Region Dalarna och Samarkand 2015 var stämningen tveeggad.

Den ena var att näringslivet i Dalarna ännu inte riktigt har kommit ur startblocket när det gäller digitalisering.

Den andra var att regionen fortfarande kan bli en vinnare, men då gäller det att alla gör sitt bästa på upploppet.

Den 5 september samlades ett femtiotal personer i Ludvika för att diskutera hur företagen i regionen ska kunna möte de utmaningar som en allt snabbare digitalisering skapar. Arrangör var IVA:s projekt Smart Industri.

Förväntan inför mötet var stort, och diskussionen om vad digitalisering egentligen är och vad den kan komma att betyda gick hög redan innan det första föredraget hade börjat.

– Det har har vi väl pratat om i hundra år, vad mer finns det att säga, sa någon.

– Det som var aktuellt igår är inte längre giltigt, därför lär den här diskussionen fortsätta länge än, sa en annan.

Magnus Björkman, vd för Faluföretaget Tension varas appar ska hjälpa till att introducera 5G vid vinterolympiaden i Pyeong Chang i Sydkorea

Kommentarerna beskriver väl stämningen under mötet. Eller snarare stämningarna, bland både deltagare och föreläsare pratades det lika mycket om hotet mot företagens överlevnad som om framtidshopp för Dalarna.

Även perspektiven var olika. På plats fanns allt från ABB till enmansföretagare, lika väl som offentliga och privata aktörer.

Först ut bland föreläsarna var Lena Nyberg från ABB. Hon gav, utifrån det stora företagets horisont, sin syn på vad som driver digitaliseringen framåt.

– Det är exakt samma sak som har drivit affärer i alla tider. Enda skillnaden är att utmaningen idag är mer global och att kunderna ställer betydligt högre krav.

Enligt Lena Nyberg måste industrin nu flytta fokus från vad som är bäst för kunden till vad som är bäst för kundens kund.

– Dessutom måste vi gå från att sälja produkter till att börja ta betalt för de tjänster som våra produkter levererar.

En helt annan infallsvinkel på digitaliseringen hade Magnus Björkman, vd för Tension.

Han berättade om hur hans företag, som utvecklar spel och appar, nu hjälper industriföretag att göra industrijobb roligare.

– Om vi vill att unga ska söka sig till industrin måste vi få dem att tänka i samma banor som när de sitter hemma och spelar datorspel. Det har vi lyckats med på Stora Enso i Skutskär, genom att skapa en app som låter de olika skiftlagen tävla mot varandra i realtid har vi lyckats få dem mer engagerade i jobbet.

Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket berättade under sitt föredrag om den strategi för nyindustrialisering som myndigheten ska ta fram på uppdrag av regeringen.

– Vi måste hjälpa de mindre företagen, som det är nu hänger de inte riktigt med i utvecklingen. De behöver både uppgradera sina affärsmodeller och ta ett strategiskt grepp om sin kompetensförsörjning.

Att brist på kompetens är digitaliseringens akilleshäl blev allt tydligare ju längre dagen gick.

– Det räcker inte att ett företag har några få anställda som är duktiga på digitalisering. Det behövs många, på alla företag, sa Anders Oksvold från Kansliet Digitala Dalarna.

Ett mer lokalt perspektiv på digitaliseringen hade Tommy Hafvsdalen från Dalarna Beyond Digitalization.

Och han var inte nådig.

– Sverige är inte med i digitaliseringsmatchen. Och det gäller inte minst Dalarna. Det måste vi först ödmjukt ta till oss och sedan se till att vi får upp farten. Och det är inte minst viktigt om vi ska kunna fortsätta leva och verka i Dalarna.

Han menade att alla nu måste inhämta kunskap, börja samarbeta och våga mer.

–Det här är inte längre en fråga som ska ligga på en enskild IT-ansvarig. Det är är en ledningsfråga av högsta prioritet. Dessutom måste vi se till att få med den yngre generationen i arbetet.

Under dagen fick deltagarna svara på ett antal frågor om vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att vi ska komma vidare.

Oavsett hur frågeställningen löd var samstämmigheten stor. Enklast kan man sammanfatta alla svaren med att viljan finns men att det än så länge har varit lite dåligt med verkstad.

När Abbe Ronstad, från Region Dalarna, summerade dagen valde han att göra det men en lite humoristisk ansats.

– I Dalarna samarbetar vi gärna, men helst i grupper om en och en. Nu kan jag ändå se en tydlig önskan om mer samverkan även om det finns en stor spännvidd mellan stora och små företag. Tyvärr har många av de mindre företagen ännu inte kommit ur startblocken. Ska de vara med i matchen måste de se till att göra en fantastisk spurt

Digitalisering viktig för den offentliga sektor

 

Fredrik Rönning, kommunalråd (s), Smedjebacken

– Jag är här eftersom digitaliseringen är viktig, både för den offentliga sektorn som jag representerar men även för de industriföretag vi har i kommunen.

Frågan om digitalisering är inte ny för Fredrik Rönning, bara under de senaste veckorna har han varit på flera olika möten och seminarier i ämnet.

– En slutsats är att vi måste stötta varandra bättre, oavsett om vi kommer från offentlig sektor eller från industrin. Att vi lyckas med det är helt avgörande för Smedjebackens framtid.

Han menar att det finns en god insikt om i vilken riktning utvecklingen går men att det inte alltid finns kraft att ta sig an utmaningen.

– Vi har ett jättejobb att göra för att ta till oss alla aspekter av digitaliseringen. Personligen måste jag fundera på vad vi inom kommunen kan göra för att stötta våra företag. Svaret är inte helt lätt att hitta. Forskning och klusterbildningar är ett sätt men frågan är bara om de kan hjälpa oss i den takt vi behöver. Därför måste vi även få till ett ledarskap inom alla organisationer som kan hantera de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.

En ren överlevnadsfråga

Joakim Sundberg, MVUSAB, Smedjebacken

– Att hänga med i allt som handlar om digitalisering är en ren överlevnadsfråga för oss. Tyvärr har vi svårt att få tag i den kompetens vi behöver.

Företaget MVUSAB Sweden är ett verktygsföretag som har vuxit mycket sedan starten 2001 men nu sker en snabb digitalisering inom branschen vilket på sikt kan bli ett verkligt hot dem och andra mindre företag.

– Ett problem är att vi idag inte har rätt kunskap och därmed inte riktigt vet vad som krävs av oss. Därför är det viktigt för oss att vara här. Under dagen har jag fått en hel del tankar som jag nu tar med mig hem.

Bland det som intresserade Joakim Sundberg mest var det föredrag som Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket höll. Framförallt eftersom det gav uppslag hur han ska gå vidare för att hitta den information han och företaget behöver.

 

Ser hela tiden nya möjligheter

 

Anders Dahlgren, Idéteknik i Ludvika HB

 – Jag är en av de äldsta här idag men det är inget problem. Jag har arbetat med avancerade digitala lösningar i många år. Mitt största bekymmer är kanske att jag lite för ofta har varit för tidigt ute med nya lösningar.

Sin ålder till trots menar Anders Dahlgren att han fortfarande är hungrig och att han hela tiden ser nya möjligheter. Inte minst om hur vi skulle kunna använda molnet för att skapa nya innovativa lösningar.

– Mitt bekymmer som liten egenföretagare är att jag inte har någon organisation runt mig som kan effektuera mina idéer. Därför ser jag den här sammankomsten som ett sätt att lära mig mer och möjligen hitta de partner jag behöver. Om det är någon ung är det en fördel. Kan man kombinera min erfarenhet och en ung persons entusiasm skulle vi gemensamt kunna göra storverk.

Sjävklart att vi ska digitalisera mer

 

Stina Bertilsson, Gridszupport, Ludvika

 

 

 

 

 

 

 

– För mig är det självklart att vi ska digitalisera mer. Men samtidigt måste vi inse att det bara är ett verktyg, tekniken har inget egenvärde.

Stina Bertilsson arbetar på det nystartade företaget Gridzupport i Ludvika med att utveckla molnbaserade system för att övervaka kraftstationer.

Att hon valde att komma till Smart Industri-seminariet beror på att hon inser att digitalisering är ett område som aldrig kan läggas till handlingarna och bokas av som klart.

– Även om de flesta som är här redan är ganska kunniga inom området har vi nog alla behov av att lära oss mer. Kanske är det därför det är så många som har kommit hit.

Även om hon själv ser digitalisering som något självklart inser hon att många kunder inte riktigt är med på tåget än. Därför gäller det att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan dem som driver på digitaliseringen och dem som ska använda tjänsterna.

– För mig personligen vara föredraget om hur företaget Tension, som utvecklar appar och dataspel, har lyckats utnyttja sina kunskaper för att göra arbetet på en massafabrik lite roligare.

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med Samarkand och Region Dalarna. Utgångspunkt är företagens utmaningar för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

  • Finns rätt kompetens?
  • Effektiv omvärldsbevakning?
  • Beredskap att samarbeta med andra?
  • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

  • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
  • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
  • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.

Medverkar gör bland andra: Thomas H. Andersson, platschef ABB i Ludvika, Magnus Björkman, vd Tension, Tommy Larsson, Dalarna Beyond Digitalization, Abbe Ronsten, ordförande Region Dalarna, Andreas Westholm, president, Power Tender tillsammans med representanter för Tillväxtverket och Automation Region.

Forumet leds av Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig för IVAs projekt Smart industri.

När: Onsdag den 6 september 2017 12:00 – 16:00

Var: Samarkand, Fredsgatan 27, Ludvika

Mer information: Monica Sannerblom, 08 – 791 29 43, monica.sannerblom@iva.se

www.iva.se/event/digitalisering–hur-ska-ditt-foretag-mota-utmaningarna1/