Additive Manufacturing och 3D-printing är hetast inom företagsvärlden idag

Att tala må vara silver men att förstå vad Additive Manufacturing (AM) och 3D-printing kan innebära i praktiken är än mer värdefullt. Därför fick alla som hade anmält sig till IVA:s projekt Smart industri, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro universitet gemensamma konferens en möjlighet att besöka Amexci i Karlskoga på förmiddagen innan B2B-forumet.

Amexci är en gemensam satsning inom Wallenbergsfären var syfte är att hjälpa de egna företagen att ta steg framåt inom AM och 3D-printing. Navet i verksamheten kommer att vara ett labb som just nu uppförs i Karlskoga. Där ska de företag som är med i satsningen både få testa tekniken och få möjlighet att börja utveckla nya innovativa produkter.

Fortsätt läsa ”Additive Manufacturing och 3D-printing är hetast inom företagsvärlden idag”

Göran Backlund Saab Dynamics: Vilket är ditt bästa råd till företag som vill men inte har kommit igång med 3D-printing och AM?

Sätt igång! Det räcker inte att sitta på kammaren och tänka ut vad man skulle kunna göra. Vill man lära sig tekniken och förstå möjligheterna måste man både testa och våga gör fel. Det är först när man har gjort tillräckligt många misstag som man kan börja få koll vad som är möjligt att göra.

Klarar man av att göra det på egen hand eller behöver man hjälp?

Helt klart behöver man hjälp från någon som finns utanför den egna organisationen. Det här är en så ny teknik att den utvecklar man bäst i samarbete med andra. Amexci är en möjlig samarbetspartner även om de i första hand ska hjälpa sina ägarföretag men i mån av tid hjälper de även andra. Den ansamling av kunskap som nu byggs upp inom Amexci gör att de snabbt kan få fram resultat.

  Fortsätt läsa ”Göran Backlund Saab Dynamics: Vilket är ditt bästa råd till företag som vill men inte har kommit igång med 3D-printing och AM?”

Maria Larsson, landshövding i Örebro län: Vad har du fått ut av dagen?

 

Jag blir så otroligt glad när jag ser att det är så många olika företag här. Några har jag träffat tidigare medan andra är helt nya bekantskaper. Det känns hoppfullt inför framtiden.

Jag tar även med mig bilden från en presentation där en man försöker dra en kärra med fyrkantiga hjul. När en innovatör erbjuder honom runda säger han att han inte har tid med det nu eftersom han har så lång väg att gå. Det är även en bra beskrivning över läget i svensk industri just nu. Många företagare är så upptagna med att leverera att de inte hinner fundera på nya innovationer. Så kan vi inte ha det, och därför måste vi gemensamt ta oss an de utmaningar som finns när det gäller att föra ut ny teknik. Och det gäller inte minst AM och 3D-printing.

Samtidigt vet jag hur tufft det är eftersom även min vardag är fylld av digitaliseringens utmaningar. Vi har nämligen fått i uppdrag av regeringen att digitalisera vår egen verksamhet så jag vet att det inte är helt enkelt att orka driva processen framåt.

Johan Schnürer, rektor: Hur ser Örebro Universitet på 3D-printing och AM?

Det här är en teknik med fantastiska möjligheter. Därför funderar vi nu mycket på hur vi ska anpassa våra utbildningar för att hänga med i utvecklingen. Det gäller i första hand för våra civilingenjörsutbildningar men vi måste även anpassa andra områden till den nya tekniken. Inom medicinområdet tittar vi nu på om det finns några hälsoaspekter med den nya tillverkningsmetoderna.

Att det nu etableras ett så stark kluster inom området i regionen gör att Örebro Universitet kommer att bli en viktig aktör inom området.

Edvin Resebo, vd för Amexci: Vilka är hindren för att ni ska kunna förverkliga er storslagna vision?

Om vi ska nå våra visioner krävs en fokuserad insats hos våra ägarbolag. Intresset är stort och därför handlar det mer om att skapa goda samarbetsformer. Vi är helt övertygade om att den viktigaste framgångsfaktorn är att företagen vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Alla de företag vi ska serva är med på tankegången även om de rent praktiskt är i olika faser. Några har kommit ganska långt medan andra är i början av resan. Kan vi överföra de erfarenheter från pionjärerna till de som nu tar de första stegen kan vi få till en ganska snabb utveckling hos alla.

Gerth Svensson Paul Larsons snickeriverkstad AB: Varför är du här på B2B-forument i Örebro?

Min ohejdade nyfikenhet har lockat hit mig. Även om jag inte direkt kan överföra det jag lär mig idag till mitt snickeriföretag är det intressant att se vart utvecklingen är på väg. Men jag har fått en del intressanta tankar som kanske kan bära frukt någon gång i framtiden.

Inte minst har jag börjat funderat på möjligheten att använda träpulver som råvara vid 3D-printing. Skulle det vara möjligt skulle vi kanske kunna få fram träprodukter som är mindre böjliga. Lyckas man med det skull trä kunna användas i helt nya sammanhang. Det ska jag fortsätta att grunna på.

Stefan Skoglund Compare: Vad har du fått ut av dagen?

Compare är en IT-stiftelse där 100 företag i Värmland är med. Vi är med i en rad projekt inom smart industri och därför var det spännande att vara här. Jag har fått mängder av tankar och en hel del inspiration som jag nu tar med mig tillbaka till Karlstad.

Mest intressant var det ändå att lyssna på Mikael Damberg. Han är fantastiskt bra för att vara en politiker och han verkar vara genuint företagsvänlig.

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen att inspireras och diskutera digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Forumet i Örebro, där Närings- och innovationsministern Mikael Damberg medverkar, inleds med en gemensam lunch. På förmiddagen 09:00-11:00 har du möjlighet att delta i exklusivt företagsbesök på det spännande joint-venturebolaget AMEXCI i Karlskoga. Här har elva svenska industrier gått samman för att öka innovationstakten inom Additive Manufacturing.

I fokus för B2B-forumet står digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag (SMF):

  • Finns rätt kompetens?
  • Effektiv omvärldsbevakning?
  • Beredskap att samarbeta med andra?
  • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

  • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
  • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
  • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

Övriga medverkande: Jonas Albertsson, vd Epiroc Rock Drills, Johan Eriksson, Cofounder Appivo, Tomas Jenneborg, vd WEC360, Maria Larsson, landshövding i Örebro län, Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet, Sofia Larsen, chef Samverkan och kommunikation, Örebro universitet, Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län, Edvin Resebo, vd AMEXCI och Gunilla Thorstensson, projektledare för Tillväxtverkets arbete med smart industri.

Moderatorer: Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig IVAs projekt Smart industri.

Anmäl dig här

B2B-forumet genomförs av IVAs projekt Smart industri, Länsstyrelsen i Örebdro län, Region Örebro län och Örebro universitet.

Smart industri-vinnare vill revolutionera husbranschen

Lundqvist Trävaru AB från Piteå segrade i IVA:s företagstävling Smart Industri. Priset  får de eftersom de är på god väg att revolutionera byggbranschen genom att gifta ihop husbyggande med datorspel.

Övriga pristagare finns i tvätteri-, mode-, skogs- och luftreningsbranschen. Gemensamt för alla är att de har utnyttjat digitala lösningar för att stärka sina respektive företag.

 Att ta över familjens trävaruföretag var inget Jens Lundqvist drömde om, snarare tvärtom.

– Som ung tyckte jag att det var toktrist att jobba med trä. Varje gång jag var tvungen att följa med pappa till firman gömde jag mig i spånhuset för att slippa undan allt.

Trots det äger och driver han idag Lundqvist Trävaru AB tillsammans med sin partner Samuel Holmström. Men för att de överhuvudtaget i skulle kunna stå ut med tanken att arbeta i en så hopplöst grå bransch bestämde dig sig för att förändra allt. Inte lite skrapa på ytan utan snarare revolutionera hela allt.

För att lyckas kombinerar de datorspel och husbyggande.

– Att vi själva spelade så mycket datorspel som unga har hjälp oss att omskapa företaget. Bland annat har det gett oss en känsla för hur vi skulle kunna använda datorspelet plattform som bas för hela vår säljorganisation, säger Jens Lundqvist. (Se intervjun med Jens och Samuel här)

Fortsätt läsa ”Smart industri-vinnare vill revolutionera husbranschen”