Vinnare 2017: Datorspel revolutionerar byggbranschen

Drömmen är himlen. Men redan nu är Lundqvist Trävaru AB på väg mot trädtopparna. Med inspiration från datorspel har de förändrat sättet vi köper hus på. På sikt vill de bli ett nav för hela byggbranschen. För det vinner Lundqvist Trävaru IVAs företagstävling Smart industri.

Fortsätt läsa ”Vinnare 2017: Datorspel revolutionerar byggbranschen”

Finalist 2018 – 3nine – Målet är att sälja ren luft

Företaget 3nine tillverkar effektiva oljedimavskiljare med ett webbgränssnitt som gör att kunderna nu alltid har full koll på att de fungerar som de ska. Inom kort kommer kunderna inte att behöva köpa fler maskiner, istället kommer de att beställa ren luft.

För att rena luften från den dimma av olja och skärvätskor som uppstår i olika industriella processer används oljedimavskiljare. Vanligtvis är det någon form av filter som gör jobbet. De fungerar hyfsat bra, men inte mycket mer.

De oljedimavskiljare som företa­get 3nine, med ett 30-tal anställda, har utvecklat bygger på en alternativ metod. Istället för filter använder de Alfa Lavals klassiska separationstek­nik för att få bort oljepartiklarna. Det gör reningen mer effektiv samtidigt som oljan som samlas upp kan åter­vinnas. Vilket i sig är både en ekono­misk och miljömässig fördel.

3nine har även, tillsammans med företaget HiQ, utvecklat en webb­plattform som gör att deras kunder kan få all den information de behöver för att övervaka maskinernas funk­tion. De som vill kan även använda lösningen för att kontrollera luften på arbetsplatsen, hålla koll på temperatu­ren på skärvätskor och se till att man inte har någon alarmerande bakterie­tillväxt i sina oljor.

Kontrollerna kan ske på tre nivå­er. På den översta kan större företag övervaka alla sina maskiner, oberoen­de var i världen de finns. Det betyder att de på koncernnivå kan redovisa exakt hur bra luft det är i de egna fabrikerna, hur stor mängd olja som har sparats och hur många driftstopp man har haft.- Vårt mål är att våra kunder ska kunna fokusera på produktionen istället för att ägna sig åt ett tids­krävande underhåll, säger John Elliot, marknadschef på 3nine.

I de lägre nivåerna kan produk­tionsansvariga på en fabrik övervaka både maskiner och miljö i den egna anläggningen medan operatören kan få all nödvändig information från en enskild maskin.

Oberoende av nivå redovisas alla resultat i realtid.

– Nu lyfter vi in den data som ge­neras i systemet till vårt affärssystem. Därmed kan vi ta på oss uppgiften att kontrollera funktionen och beställa reservdelar, utan att kunden behöver göra någonting. Nästa steg är att kunderna inte längre köper våra pro­dukter – istället kommer vi att sälja tjänsten ren luft till dem.

Hederomnämnade 2017: Fanhulstvätten

En enkel streckkod har i grunden förändrat arbetet hos Fanhultstvätten i Älmhult. Det gör att tvätteriet nu har absolut koll på varje enskilt plagg, vilket har gjort verksamheten mer effektiv och kunderna mer trogna. Fanhultstvätten belönas nu med ett hedersomnämnande.

Fortsätt läsa ”Hederomnämnade 2017: Fanhulstvätten”

Finalist 2017: Appen tar informationen ut i skogen

En iPad i julklapp till alla blev starten på en förändringsprocess som bidragit till att Södra Skog har kunnat effektivisera skogsbruket. Förklaringen är att alla som äger och jobbar i skogen numera alltid har tillgång till all den information de behöver.

Fortsätt läsa ”Finalist 2017: Appen tar informationen ut i skogen”

Hederomnämnande 2017: Atacac

Göteborgsföretaget Atacac är på väg att förändra sättet vi köper kläder på. Snart kan digitala kopior av oss själva handla plagg som inte finns. Därmed ska överproduktion och höga lagerkostnader kunna ersättas av personligt mode till låg kostnad. Nu belönas de med ett hedersomnämnande.

Fortsätt läsa ”Hederomnämnande 2017: Atacac”

Smart industri-vinnare vill revolutionera husbranschen

Lundqvist Trävaru AB från Piteå segrade i IVA:s företagstävling Smart Industri. Priset  får de eftersom de är på god väg att revolutionera byggbranschen genom att gifta ihop husbyggande med datorspel.

Övriga pristagare finns i tvätteri-, mode-, skogs- och luftreningsbranschen. Gemensamt för alla är att de har utnyttjat digitala lösningar för att stärka sina respektive företag.

 Att ta över familjens trävaruföretag var inget Jens Lundqvist drömde om, snarare tvärtom.

– Som ung tyckte jag att det var toktrist att jobba med trä. Varje gång jag var tvungen att följa med pappa till firman gömde jag mig i spånhuset för att slippa undan allt.

Trots det äger och driver han idag Lundqvist Trävaru AB tillsammans med sin partner Samuel Holmström. Men för att de överhuvudtaget i skulle kunna stå ut med tanken att arbeta i en så hopplöst grå bransch bestämde dig sig för att förändra allt. Inte lite skrapa på ytan utan snarare revolutionera hela allt.

För att lyckas kombinerar de datorspel och husbyggande.

– Att vi själva spelade så mycket datorspel som unga har hjälp oss att omskapa företaget. Bland annat har det gett oss en känsla för hur vi skulle kunna använda datorspelet plattform som bas för hela vår säljorganisation, säger Jens Lundqvist. (Se intervjun med Jens och Samuel här)

Fortsätt läsa ”Smart industri-vinnare vill revolutionera husbranschen”

Ny rapport – Ledarskap och kompetens i fokus för små och medelstora företags digitalisering

Smart industri har frågat 360 deltagare vid B2B-forum runt hela landet som små och medelstora företags digitalisering. Läs mer om resultaten och finalisterna i företagstävlingen.

Fokus för IVAs projekt Smart industri är små och medelstora företags digitalisering. Under 2017 genomförde vi B2B-forum runt om i hela landet för att inspirera, visa på goda exempel och identifiera utmaningar och möjligheter.

Vi frågade om små och medelstora företags digitalisering. Svaren visar att de stora frågorna de brottas med är nya krav på ledarskap, utmaningar kring kompetensförsörjning och hur man ska samverka.

Den 1 februari delade vi ut priser i den andra omgången av vår företagstävling. Lundqvist Trävaru vann och Atacac och Fanhulstvätten fick hederspriser. Möt vinnare, hederspristagare och finalister i vår årsrapport.

Juryn kände stor tillförsikt om Sveriges framtid när det tog del av nomineringarna till 2017 års företagstävling. Nu ser den fram mot  lika spännande nomineringar till 2018 års tävling.