Fler goda exempel på hur SMF tacklar digitaliseringsutmaningarna

  • Lundqvist trävaru AB är ett av de goda exemplen i Tillväxtverkets inspirationsfilmer

Tillväxtverket har tagit fram en rad exempel på hur små och medelstora företag lyckats med sin digialiseringar. Här kan du ta del av erbjudanden till industriföretag och exempel på hur industriföretag kan arbeta med utveckling och förnyelse. Tillväxtverkets arbete sker inom ramen för Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Ta nästa steg nu!

Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. Läs mer om företag som klarat utmaningarna .
Följande goda exempel hittar du här:
  • Lundqvist Trävaru – Kreativ digitalisering har ökat företagets omsättning markant.
  • TePe – Digital teknik effektiviserar och moderniserar produktionsflödena.
  • Volvo Penta/MVV – Höjd kvalité och förenklingar för kunderna med hjälp av digitala instruktioner.
  • Fristad Plast – Effektivisera ditt företags produktion genom digitalisering.
  • Axelent – Automation bidrar till att företag kan behålla produktionen i Sverige.
  • Unibap – Satsa på AI, robotik och automation för att modernisera och höja produktionstakten.

Garantell, vinnare 2018: Från några få till miljarder varianter

Årets vinnare i IVAs tävling Smart industri är Garantell från Värnamo. Deras nisch är galler för olika industriella ändamål. En enkel produkt kan tyckas. Men med hjälp av digitaliseringen ger Garantell sina kunder oändliga möjligheter samtidigt som de har förenklat sina interna processer. Fortsätt läsa ”Garantell, vinnare 2018: Från några få till miljarder varianter”

Vinnare 2017: Datorspel revolutionerar byggbranschen

Drömmen är himlen. Men redan nu är Lundqvist Trävaru AB på väg mot trädtopparna. Med inspiration från datorspel har de förändrat sättet vi köper hus på. På sikt vill de bli ett nav för hela byggbranschen. För det vinner Lundqvist Trävaru IVAs företagstävling Smart industri.

Fortsätt läsa ”Vinnare 2017: Datorspel revolutionerar byggbranschen”

Finalist 2018 – 3nine – Målet är att sälja ren luft

Företaget 3nine tillverkar effektiva oljedimavskiljare med ett webbgränssnitt som gör att kunderna nu alltid har full koll på att de fungerar som de ska. Inom kort kommer kunderna inte att behöva köpa fler maskiner, istället kommer de att beställa ren luft.

För att rena luften från den dimma av olja och skärvätskor som uppstår i olika industriella processer används oljedimavskiljare. Vanligtvis är det någon form av filter som gör jobbet. De fungerar hyfsat bra, men inte mycket mer.

De oljedimavskiljare som företa­get 3nine, med ett 30-tal anställda, har utvecklat bygger på en alternativ metod. Istället för filter använder de Alfa Lavals klassiska separationstek­nik för att få bort oljepartiklarna. Det gör reningen mer effektiv samtidigt som oljan som samlas upp kan åter­vinnas. Vilket i sig är både en ekono­misk och miljömässig fördel.

3nine har även, tillsammans med företaget HiQ, utvecklat en webb­plattform som gör att deras kunder kan få all den information de behöver för att övervaka maskinernas funk­tion. De som vill kan även använda lösningen för att kontrollera luften på arbetsplatsen, hålla koll på temperatu­ren på skärvätskor och se till att man inte har någon alarmerande bakterie­tillväxt i sina oljor.

Kontrollerna kan ske på tre nivå­er. På den översta kan större företag övervaka alla sina maskiner, oberoen­de var i världen de finns. Det betyder att de på koncernnivå kan redovisa exakt hur bra luft det är i de egna fabrikerna, hur stor mängd olja som har sparats och hur många driftstopp man har haft.- Vårt mål är att våra kunder ska kunna fokusera på produktionen istället för att ägna sig åt ett tids­krävande underhåll, säger John Elliot, marknadschef på 3nine.

I de lägre nivåerna kan produk­tionsansvariga på en fabrik övervaka både maskiner och miljö i den egna anläggningen medan operatören kan få all nödvändig information från en enskild maskin.

Oberoende av nivå redovisas alla resultat i realtid.

– Nu lyfter vi in den data som ge­neras i systemet till vårt affärssystem. Därmed kan vi ta på oss uppgiften att kontrollera funktionen och beställa reservdelar, utan att kunden behöver göra någonting. Nästa steg är att kunderna inte längre köper våra pro­dukter – istället kommer vi att sälja tjänsten ren luft till dem.

Bror Tonsjö, finalist 2018: Digitaliseringen kräver en stabil grund

Den stora utmaning var inte att koppla samman alla maskiner och få upp all data i molnet. Svårare var det att bestämma vilken information vi skulle plockar ner igen, säger Clas Tengström, vd för Bror Tonsjö AB. Ett företag som gick till finalen i IVAs tävling Smart Industri.

Fortsätt läsa ”Bror Tonsjö, finalist 2018: Digitaliseringen kräver en stabil grund”

CellaVision, finalist 2018: CellaVision världsledande på digital blodanalys

Varje år görs 600 000 fördjupade blodanalyser i världen. Ett tidskrävande manuellt arbete som traditionellt har utförts med hjälp av mikroskop. CellaVision kan nu med hjälp av en digitaliserad process undersöka proverna både snabbare, billigare och med högre kvalitet.

Fortsätt läsa ”CellaVision, finalist 2018: CellaVision världsledande på digital blodanalys”

Hederomnämnade 2017: Fanhulstvätten

En enkel streckkod har i grunden förändrat arbetet hos Fanhultstvätten i Älmhult. Det gör att tvätteriet nu har absolut koll på varje enskilt plagg, vilket har gjort verksamheten mer effektiv och kunderna mer trogna. Fanhultstvätten belönas nu med ett hedersomnämnande.

Fortsätt läsa ”Hederomnämnade 2017: Fanhulstvätten”

FM Mattsson, finalist 2018: Smarta blandare som kan mycket mer

Vi är vana att våra blandare bara gör en enda sak, blandar varmt och kallt vatten, säger Frank Rälg på FM Mattsson. Den tiden är förbi. Nu säljer företaget smarta kranar som kan kommunicera med omvärlden, en förändring som på sikt kan omforma hela företaget.

Fortsätt läsa ”FM Mattsson, finalist 2018: Smarta blandare som kan mycket mer”

Finalist 2017: Appen tar informationen ut i skogen

En iPad i julklapp till alla blev starten på en förändringsprocess som bidragit till att Södra Skog har kunnat effektivisera skogsbruket. Förklaringen är att alla som äger och jobbar i skogen numera alltid har tillgång till all den information de behöver.

Fortsätt läsa ”Finalist 2017: Appen tar informationen ut i skogen”