Smart industri-pristagare på studieresa i Tyskland

Resan inleddes med ett besök på ARENA2036 ett spännande exempel på samverkan mellan aktörer i bilbranschen, universitet och forskningsinstitut.

I februari vann Lundqvist Trävaru företagstävlingen Smart industri. Fanhultstvätten fick ett hedersomnämnande. Nu är de i full färd med att hämta ut sitt pris – en studieresa med en rad företagsbesök runt Stuttgart den 14-16 maj.

Under de tre dagarna besöker deltagarna en rad företag och organisationer som är en del av den tyska satsningen ”Industrie 4.0”. På snickeriet Schips har den nya ägargenerationen anpassat den gamla affärsmodellen till de nya krav och möjligheter digitaliseringen ger. Företaget producerar idag skräddarsydda möbler till varuhuspriser, tack vare en 3-d-konfigurator som är integrerad i produktionen.

Bland de andra företag som besöks märks biltillverkarna Daimler, med Mercedes Benz som ett av varumärkena. Där får deltagarna tillfälle att diskutera biljättens nya affärsmodeller för framtiden.. Tacton – världsledande mjukvaruleverantör för produktkonfiguration besöks också. Bland deras kunder finns just Daimler och de stora pumptillverkarna Wilo.

 

Deltagare i resan: Samuel Holmström, Co-founder and CEO, Lundqvist Trävaru AB, Jan Lundkvist, Senior Advisor, Lundqvist Trävaru AB, Olov Hultdin, CEO, NPB Education AB, Patrik Svensson, Partner and CEO, AB Fanhultstvätten, Yngve Svensson, Partner, AB Fanhultstvätten, Johan Jonsson, CEO, Drömtrappor AB, Leif Renström, CEO, Hello Future AB
Catarina Berglund, Process leader, Automation Region, Björn Langbeck, Industrial Expert, Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Johan Carlstedt, Project manager, IVA, Monika Sannerblom, Project coordinator, IVA, Anne Geitmann, German-Swedish Chamber of Commerce

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Välkommen till B2B forum i Göteborg den 14 juni . Det genomförs i samverkan med Volvo Group när Volvo Ocean Race gör avlslutar en av etapperna i Göteborg. På eftermiddagen har du möjlighet att delta i ett spännande studiebesök på SKF. Anmäl dig här.

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen att inspireras och diskutera digitaliseringens utmaningar och möjligheter för näringslivet. Forumet hålls  i en inspirerande miljö: på evenemangsområdet för Volvo Ocean Race i Göteborg. Deltagarna ges en inblick i hur digitaliseringen helt förändrat förutsättningarna för den globala seglingstävlingen. I programmet ingår också ett besök i Volvo Groups utställning som visar hur digitaliseringen skapat helt nya förutsättningar för produkter och kunderbjudanden

På eftermiddagen  har du möjlighet att få en exklusiv visning av SKFs nya digitaliserade, helautomatiserade kanal för sfäriska rullager och få inblickar om hur SKF arbetar med Industrie 4.0 idag och i framtiden.

I fokus för B2B-forumet står digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag (SMF):

  • Finns rätt kompetens?
  • Effektiv omvärldsbevakning?
  • Beredskap att samarbeta med andra?
  • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

  • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
  • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
  • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

PROGRAM

09:00-13:00 B2B Forum, Volvo Ocean Race-området, Race Village, Södra Frihamnspiren, Göteborg (Registrering från 08:30)

Digitalisering – vad innebär den idag och vad händer i framtiden?

Nycklar till små och medelstora företags digitalisering – nya affärsmöjligheter, ledarskap, kompetens- och företagsutveckling

Samverkan för effektiv digitalisering i små och medelstora företag – nyckelområden, samarbetsformer, drivkrafter och hinder

Besök på Volvoutställningen på Race Village

Summering och lätt lunch

14:00-16:00 Studiebesök på SKF, Hornsgatan 1, Göteborg

Anmäl dig här.

MEDVERKANDE

Johan Bengtsson,  projektledare Möjligheternas Värld, Göteborgs Tekniska College,  Anders Carlberg, avdelningschef, Forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen, Marianne Dicander Alexandersson, ordförande Sahlgrenska Science Park, Alexander Hellström, vd LumenRadio, Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO, Volvo Group, Jordi Nevis, CDO Volvo Ocean Race, Jens von Axelson, programansvarig Robotlyftet, Tillväxtverket, Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen och Christian Silvasti, tidigare vd Emballator Plastics & Innovations som vann Smart industris företagstävling 2016.

Vid studiebesöket på SKF medverkar Henrik Vikberg, Senior Expert Industry 4.0.

Moderatorer: Johan Carlstedt och Jan Westberg, projektledare respektive kommunikationsansvarig IVAs projekt Smart industri.

 

Den fjärde industriella revolutionen påverkar alla företag

 

 

 

Mikael Damberg

Under eftermiddagen den 13 mars samlades ett 100-tal personer på Örebro slott för att få att lyssna på föredrag och diskutera både digitalisering i allmänhet och utvecklingen inom Additive Manufacturing och 3D-printing.

Irén Lejegren

Örebro har en lång industriell tradition. Den är en bra utgångspunkt när man nu ska möte digitaliseringens utmaningar. Det underströk Irén Lejegren, regionråd i Region Örebro län när hon tillsammans med  Maria Larsson, landshövding i Örebro län hälsade välkommen.

Plats på scen blev det sedan för  Amy Loufti, professor i informationsteknologi vid Örebro Universitet, tillfälle att ge sin syn på den fjärde industriella revolutionen.

– Frågan är varför den revolutionen sker just nu och inte långt tidigare. Förklaringen är att teknikutvecklingen går så långsamt.

Ett kanske överraskade uttalande för alla företagare som just nu har fullt upp med att hänga med i ett förändringstempo som de flesta av dem nog hellre skulle kalla för rasande.

Fortsätt läsa ”Den fjärde industriella revolutionen påverkar alla företag”

Additive Manufacturing och 3D-printing är hetast inom företagsvärlden idag

Att tala må vara silver men att förstå vad Additive Manufacturing (AM) och 3D-printing kan innebära i praktiken är än mer värdefullt. Därför fick alla som hade anmält sig till IVA:s projekt Smart industri, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro universitet gemensamma konferens en möjlighet att besöka Amexci i Karlskoga på förmiddagen innan B2B-forumet.

Amexci är en gemensam satsning inom Wallenbergsfären var syfte är att hjälpa de egna företagen att ta steg framåt inom AM och 3D-printing. Navet i verksamheten kommer att vara ett labb som just nu uppförs i Karlskoga. Där ska de företag som är med i satsningen både få testa tekniken och få möjlighet att börja utveckla nya innovativa produkter.

Fortsätt läsa ”Additive Manufacturing och 3D-printing är hetast inom företagsvärlden idag”

Göran Backlund Saab Dynamics: Vilket är ditt bästa råd till företag som vill men inte har kommit igång med 3D-printing och AM?

Sätt igång! Det räcker inte att sitta på kammaren och tänka ut vad man skulle kunna göra. Vill man lära sig tekniken och förstå möjligheterna måste man både testa och våga gör fel. Det är först när man har gjort tillräckligt många misstag som man kan börja få koll vad som är möjligt att göra.

Klarar man av att göra det på egen hand eller behöver man hjälp?

Helt klart behöver man hjälp från någon som finns utanför den egna organisationen. Det här är en så ny teknik att den utvecklar man bäst i samarbete med andra. Amexci är en möjlig samarbetspartner även om de i första hand ska hjälpa sina ägarföretag men i mån av tid hjälper de även andra. Den ansamling av kunskap som nu byggs upp inom Amexci gör att de snabbt kan få fram resultat.

  Fortsätt läsa ”Göran Backlund Saab Dynamics: Vilket är ditt bästa råd till företag som vill men inte har kommit igång med 3D-printing och AM?”

Maria Larsson, landshövding i Örebro län: Vad har du fått ut av dagen?

 

Jag blir så otroligt glad när jag ser att det är så många olika företag här. Några har jag träffat tidigare medan andra är helt nya bekantskaper. Det känns hoppfullt inför framtiden.

Jag tar även med mig bilden från en presentation där en man försöker dra en kärra med fyrkantiga hjul. När en innovatör erbjuder honom runda säger han att han inte har tid med det nu eftersom han har så lång väg att gå. Det är även en bra beskrivning över läget i svensk industri just nu. Många företagare är så upptagna med att leverera att de inte hinner fundera på nya innovationer. Så kan vi inte ha det, och därför måste vi gemensamt ta oss an de utmaningar som finns när det gäller att föra ut ny teknik. Och det gäller inte minst AM och 3D-printing.

Samtidigt vet jag hur tufft det är eftersom även min vardag är fylld av digitaliseringens utmaningar. Vi har nämligen fått i uppdrag av regeringen att digitalisera vår egen verksamhet så jag vet att det inte är helt enkelt att orka driva processen framåt.

Johan Schnürer, rektor: Hur ser Örebro Universitet på 3D-printing och AM?

Det här är en teknik med fantastiska möjligheter. Därför funderar vi nu mycket på hur vi ska anpassa våra utbildningar för att hänga med i utvecklingen. Det gäller i första hand för våra civilingenjörsutbildningar men vi måste även anpassa andra områden till den nya tekniken. Inom medicinområdet tittar vi nu på om det finns några hälsoaspekter med den nya tillverkningsmetoderna.

Att det nu etableras ett så stark kluster inom området i regionen gör att Örebro Universitet kommer att bli en viktig aktör inom området.

Edvin Resebo, vd för Amexci: Vilka är hindren för att ni ska kunna förverkliga er storslagna vision?

Om vi ska nå våra visioner krävs en fokuserad insats hos våra ägarbolag. Intresset är stort och därför handlar det mer om att skapa goda samarbetsformer. Vi är helt övertygade om att den viktigaste framgångsfaktorn är att företagen vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Alla de företag vi ska serva är med på tankegången även om de rent praktiskt är i olika faser. Några har kommit ganska långt medan andra är i början av resan. Kan vi överföra de erfarenheter från pionjärerna till de som nu tar de första stegen kan vi få till en ganska snabb utveckling hos alla.

Gerth Svensson Paul Larsons snickeriverkstad AB: Varför är du här på B2B-forument i Örebro?

Min ohejdade nyfikenhet har lockat hit mig. Även om jag inte direkt kan överföra det jag lär mig idag till mitt snickeriföretag är det intressant att se vart utvecklingen är på väg. Men jag har fått en del intressanta tankar som kanske kan bära frukt någon gång i framtiden.

Inte minst har jag börjat funderat på möjligheten att använda träpulver som råvara vid 3D-printing. Skulle det vara möjligt skulle vi kanske kunna få fram träprodukter som är mindre böjliga. Lyckas man med det skull trä kunna användas i helt nya sammanhang. Det ska jag fortsätta att grunna på.

Stefan Skoglund Compare: Vad har du fått ut av dagen?

Compare är en IT-stiftelse där 100 företag i Värmland är med. Vi är med i en rad projekt inom smart industri och därför var det spännande att vara här. Jag har fått mängder av tankar och en hel del inspiration som jag nu tar med mig tillbaka till Karlstad.

Mest intressant var det ändå att lyssna på Mikael Damberg. Han är fantastiskt bra för att vara en politiker och han verkar vara genuint företagsvänlig.