CellaVision, finalist 2018: CellaVision världsledande på digital blodanalys

Varje år görs 600 000 fördjupade blodanalyser i världen. Ett tidskrävande manuellt arbete som traditionellt har utförts med hjälp av mikroskop. CellaVision kan nu med hjälp av en digitaliserad process undersöka proverna både snabbare, billigare och med högre kvalitet.

I mitten av 1990-talet arbetade Cella-Visions grundare Christer Fåhraeus på ett blodlabb i USA.

– Han började snart fundera på om arbetet kunde göras bättre och mer effek­tivt, säger Zlatko Rihter, vd för CellaVision. Men det tog sin tid och det var inte enkelt. Det var först efter många års arbete som han i samarbete med några doktorander fick fram ett första system för digital blodanalys.

– Omkring 2004 fungerade tekniken tillfredsställande och sedan dess har vi erövrat marknad för marknad, säger Zlatko Rihter.

Traditionellt utförs blodanalyser av en biomedicinsk analytiker. Med hjälp av ett mikroskop ska de försöka ta fram underlag för diagnos av 20 till 30 olika blodrelaterade sjukdomar. Metoden är väl beprövad. Nackdelen är att det är ett tidskrävande arbete och att det är svårt att garantera en jämn kvalitet eftersom varje analytiker kommer att se och hitta olika saker i de prover de undersöker.

– Vårt system bygger istället på att pro­verna först fotograferas med en digital ka­mera och sedan analyseras automatiskt. Det gör att vår metod både är snabbare och billigare. Men framförallt ger tekniken ett jämnare och säkrare resultat.

Av världens 15 000 större labb använ­der knappt 3 000 CellaVisions utrustning. Att det inte är fler beror på att sjukvården är konservativ och att den här typen av analysinstrument har en livslängd på omkring tio år. Det gör att det tar lång till att få ett genomslag på marknaden.

När omkring 30 procent av labben i ett land använder sig av ett digitalt system för blodanalys följer snart alla andra efter. I några länder är tekniken mer eller mindre standard på de större labben.

– Det gör att vi har goda förutsättning­ar att växa ytterligare. De stora globala giganterna på den medicintekniska marknaden har försökt att utmana oss utan att lyckas vilket gör att vi fortfarande är ensamma med ett helt digitalt system för blodanalys, säger Zlatko Rihter.

Nästa steg för Cellavision är att rulla ut ett nytt system anpassat för de 100 000 mindre labben som finns i världen. Paral­lellt utvecklar företaget ett motsvarande system för veterinärmarknaden.