Finalist 2017: Appen tar informationen ut i skogen

En iPad i julklapp till alla blev starten på en förändringsprocess som bidragit till att Södra Skog har kunnat effektivisera skogsbruket. Förklaringen är att alla som äger och jobbar i skogen numera alltid har tillgång till all den information de behöver.

Det kan låta simpelt i en tid när alla verkar vara uppkopplade både alltid och överallt. Men så enkelt är det inte. Alla som jobbar och verkar i skogen vet att en stabil uppkoppling mot nätet inte är en självklarhet.

Södra Skog har löst problemet genom att skapa appar för iPads som fungerar lika bra med som utan fung­erande internet.

– Vi har tagit fram en digital lös­ning som gör att alla våra intressenter får tillgång till kartor med all relevant information samtidigt som de kan dela med sig av information till alla som jobbar inom ett skogsområde, säger Örjan Vorrei på Södra Skog.

– På så sätt får alla förutsättningar att fatta rätt beslut i varje ögonblick. Men vår lösning skapar även möjlig­heter för alla berörda att både dela med sig av information och inter­agera när det behövs. Det betyder till exempel att en skogsägare som hittar träd på sin mark som är angripna av barkborrar direkt från platsen kan skicka en arbetsorder till en entre­prenörDet betyder i praktiken att den som är i skogen har full koll på var det är fuktigt, hur mycket det lutar och var det finns fornlämningar som kräver extra hänsyn.

– När iPaden kom 2011 såg vi möjligheten och tog omedelbart ett beslut om att alla som verkar i våra skogar skulle få en i julklapp. De fick även veta att de kunde använda den hur mycket de ville privat. Det gjorde att barn ofta hjälpte föräldrar att förstå hur den skulle användas och därmed fick vi en snabb implemente­ring och ett positivt mottagande. Idag har alla aktörer fått appar som är anpassade till deras speciella behov vilket har lett till bättre samarbeten och ökad effektivitet.Tankar om att skapa en mobil plattform där skogsägare och entre­prenörer men även andra intressenter skulle kunna samarbeta är långtifrån ny. Men flera av de försök som gjordes föll på att de rätta tekniska förutsätt­ningarna inte fanns tillgängliga.

– Nu går vi vidare och skapar fler mobila lösningar för att öka inter­aktionen mellan olika parter ytterliga­re. Ett exempel är att vi är på väg att förbättra möjligheten att signera avtal direkt i skogen, säger Örjan Vorrei.