Fler goda exempel på hur SMF tacklar digitaliseringsutmaningarna

  • Lundqvist trävaru AB är ett av de goda exemplen i Tillväxtverkets inspirationsfilmer

Tillväxtverket har tagit fram en rad exempel på hur små och medelstora företag lyckats med sin digialiseringar. Här kan du ta del av erbjudanden till industriföretag och exempel på hur industriföretag kan arbeta med utveckling och förnyelse. Tillväxtverkets arbete sker inom ramen för Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Ta nästa steg nu!

Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. Läs mer om företag som klarat utmaningarna .
Följande goda exempel hittar du här:
  • Lundqvist Trävaru – Kreativ digitalisering har ökat företagets omsättning markant.
  • TePe – Digital teknik effektiviserar och moderniserar produktionsflödena.
  • Volvo Penta/MVV – Höjd kvalité och förenklingar för kunderna med hjälp av digitala instruktioner.
  • Fristad Plast – Effektivisera ditt företags produktion genom digitalisering.
  • Axelent – Automation bidrar till att företag kan behålla produktionen i Sverige.
  • Unibap – Satsa på AI, robotik och automation för att modernisera och höja produktionstakten.