FM Mattsson, finalist 2018: Smarta blandare som kan mycket mer

Vi är vana att våra blandare bara gör en enda sak, blandar varmt och kallt vatten, säger Frank Rälg på FM Mattsson. Den tiden är förbi. Nu säljer företaget smarta kranar som kan kommunicera med omvärlden, en förändring som på sikt kan omforma hela företaget.

FM Mattsson är ett klassiskt svenskt förändra hela företaget, kanske inte så Den smarta blandaren, som går industriföretag. Principen under de sena­mycket i produktionen utan mer i deras under namnet Tronic WMS, har samma ste 154 åren har varit att de ska göra allt syn på sig själva, hur de ska kommunice­grundfunktion som tidigare; att förse själva. Nu har något hänt som på sikt kan rar med kunder och hur de ska ta betalt. oss med vatten i en lämplig temperatur.

– För att lyckas måste vi förstå vad kunderna behöver, helst innan de vet det själva. Ett sätt kan vara att, som inom så många andra områden, ha ”prova­på­erbjudanden”. Enligt Frank Rälg har FM Mattsson lärt sig mycket under en kort men intensiv resa. En av de viktigaste lärdomarna är att digitaliseringen måste utgå från ett verkligt behov.

– Gapar man efter för mycket är risken stor att man tappar sin bas. För vår del är basen fortfarande våra traditionella produkter. Det vi gör nu är att lägga till digitala varianter.

Det nya är att den kan så mycket mer.

– Den kan mäta vattenförbrukningen, hålla koll på temperaturen, se till att den spolar om den inte har använts på länge. Det är bara början på en lång lista med nya funktioner som Frank Rälg, affärs­utvecklingschef på FM Mattsson Mora Group, räknar upp. Funktioner som många undrar om de verkligen behövs.

– Får vi bara förklara fördelarna vänds ofta tvekan till entusiasm.

 

En är att blandaren kan larma om en äldre person på ett seniorboende inte har spolat i kranen under det senaste dygnet. En annan är att den själv ser till att vattnet som runnit genom kranen har en tillräckligt hög temperatur för att döda legionella­bakterier. Eller spola sig själv om den inte har använts på en tid för att förhindra bakterietillväxt och uttorkade avlopp.

Utvecklandet av den smarta blanda­ren började dock med en rejäl motgång.

– Vi blev kontaktade av ett företag som hade ansvar för fastighetsunderhåll på sjukhus. De ville att vi skulle utveckla en blandare som kunde kommunicera med deras fastighetsskötare. Men när vi var färdiga hoppade de av.

Frank Rälg medger att de blev besvik­na, åtminstone en tid. Í efterhand inser de att det var det bästa som hänt dem.

– Vi visste att vi hade tagit fram en bra produkt för ett specifikt behov. Nu fick vi tid att fundera på om den kunde användas för fler ändamål. I samma veva fick Frank Rälg reda på att Telia hade en kommunikationslösning som skulle passa perfekt i sammanhang­et. Plötsligt gick det undan. Tre månader efter den första kontakten företagen emellan installerades en första test­anläggning.

– Att vi tog in en partner i projektet var inte självklart för oss som har haft som vana att göra allt själva. Men när vi kunde koncentrera oss på det vi är världsbäst på och de tog hand om kommunika­tionslösningen blev ett plus ett till tre.

Frank Rälg menar att de visst hade kunnat bygga upp en egen kompetens inom kommunikationsområdet och på så sätt kunnat ro projektet i land själ­va. Däremot, menar han, hade de inte haft ork och kraft att hänga med i den snabba utvecklingen inom området på längre sikt.

Den kommunicerande blandaren finns nu på marknaden och intresset växer vecka för vecka.

– En utmaning är att vi är vana att ha med rörmokare och grossister att göra. Nu ska vi också sälja in våra lösningar till hotell, kontor och sjukhus. Det kräver ett helt annat förhållningssätt än tidigare. En annan utmaning är att förklara för dem som väljer en smart blandare att de inte längre bara köper en pryl utan lika mycket en tjänst. Och att de därmed plötsligt drar på sig en månadskostnad.

– För att lyckas måste vi förstå vad kunderna behöver, helst innan de vet det själva. Ett sätt kan vara att, som inom så många andra områden, ha ”prova­på­erbjudanden”. Enligt Frank Rälg har FM Mattsson lärt sig mycket under en kort men intensiv resa. En av de viktigaste lärdomarna är att digitaliseringen måste utgå från ett verkligt behov.

– Gapar man efter för mycket är risken stor att man tappar sin bas. För vår del är basen fortfarande våra traditionella produkter. Det vi gör nu är att lägga till digitala varianter.

 

Frank Rälg har nu lämnat över ansva­ret för den smarta blandaren till andra för att få tid att lyfta blicken och fundera på vad nästa steg i digitaliseringen ska bli.

En produkt som är på väg ut på marknaden är en UV­rening baserad på energieffektiva lysdioder. En lösning som han tror mycket på i tider när rekom­mendationerna om att vi ska koka vatten innan vi kan dricka det blir allt vanligare.

– Vi är mycket stolta över att vi blev ett av de företag som placerade sig bäst i IVAs tävling Smart Industri, säger Frank Rälg.