Finalist 2018: Alelion

Företaget Alelion i Göteborg tillverkar litiumjonbatterier för truckar och tyngre fordon. Det gör dem inte unika. Det är däremot deras smarta energihantering som ger kunderna lägre elkostnader samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras.

Förhoppningar finns att elfordon ska kunna bidra till minskade koldioxid­utsläpp. Kruxet är bara att ju fler som kör på el desto större är risken för att vi kommer att få se tillfälliga effektbrister i elnätet. Även när vi inte har någon egentlig elbrist.

– För att komma runt problemet har vi utvecklat lösningar som på ett smart sätt hanterar energiförsörjningen. Bland annat genom att styra laddningen av batterier till tider när tillgången på elen är god, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems AB. Det betyder samtidigt att batterierna återfår sin kraft när uttaget av el från nätet är som minst och priset därför är som lägst, vilket gör att elkostnaden kan sänkas med upp till 30 procent. Det be­tyder också att laddningen ger upphov till lägre utsläpp av koldioxid eftersom energibolag kan slippa starta upp fossil­eldade reservkraftverk.

– På ett företag med ett 60­tal truck­ar kan det handla om miljonbesparingar. Viktigare ändå är kanske att koldioxid­

 

utsläppen kan minska med upp till 90 procent.

Att tillverka litiumbatterier är det många som kan. Det som gör Alelion speciella är att de kombinerar pro­duktion av hårdvara med avancerade systemlösningar för att optimera energi­användning och energilagring.

– Våra kunder reagerar positivt när de ser att vårt system gör att god eko­nomi och bra miljö går hand i hand. Flera stora trucktillverkare har valt Alelion som sin batterileverantör. Framgången har lett till att företaget nu expanderar i en nybyggd fabrik i Göteborg.

– Det gör att vi nu kan producera våra batterier i en helt automatiserad och smart fabrik. Och det är vi först med i norra Europa, säger Daniel Troedsson.

 

Ett ytterligare bevis för företagets framgång är att de, i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa har fått ett villkorslån på 1,8 miljoner euro från EU­organet European Insti­tute of Innovation & Technology för att vidareutveckla sitt system för intelligent energihantering.

– Det är glädjande att EU­organet be­dömer att vårt system Alelion Intelligent Energy System kan få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid

Förhoppningar finns att elfordon ska kunna bidra till minskade koldioxid­utsläpp. Kruxet är bara att ju fler som kör på el desto större är risken för att vi kommer att få se tillfälliga effektbrister i elnätet. Även när vi inte har någon egentlig elbrist.

– För att komma runt problemet har vi utvecklat lösningar som på ett smart sätt hanterar energiförsörjningen. Bland annat genom att styra laddningen av batterier till tider när tillgången på elen är god, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems AB. Det betyder samtidigt att batterierna återfår sin kraft när uttaget av el från nätet är som minst och priset därför är som lägst, vilket gör att elkostnaden kan sänkas med upp till 30 procent. Det be­tyder också att laddningen ger upphov till lägre utsläpp av koldioxid eftersom energibolag kan slippa starta upp fossil­eldade reservkraftverk.

– På ett företag med ett 60­tal truck­ar kan det handla om miljonbesparingar. Viktigare ändå är kanske att koldioxid­utsläppen kan minska med upp till 90 procent.

Att tillverka litiumbatterier är det många som kan. Det som gör Alelion speciella är att de kombinerar pro­duktion av hårdvara med avancerade systemlösningar för att optimera energi­användning och energilagring.

– Våra kunder reagerar positivt när de ser att vårt system gör att god eko­nomi och bra miljö går hand i hand. Flera stora trucktillverkare har valt Alelion som sin batterileverantör. Framgången har lett till att företaget nu expanderar i en nybyggd fabrik i Göteborg.

– Det gör att vi nu kan producera våra batterier i en helt automatiserad och smart fabrik. Och det är vi först med i norra Europa, säger Daniel Troedsson.

 

Ett ytterligare bevis för företagets framgång är att de, i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa har fått ett villkorslån på 1,8 miljoner euro från EU­organet European Insti­tute of Innovation & Technology för att vidareutveckla sitt system för intelligent energihantering.

– Det är glädjande att EU­organet be­dömer att vårt system Alelion Intelligent Energy System kan få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid