Garantell, vinnare 2018: Från några få till miljarder varianter

Årets vinnare i IVAs tävling Smart industri är Garantell från Värnamo. Deras nisch är galler för olika industriella ändamål. En enkel produkt kan tyckas. Men med hjälp av digitaliseringen ger Garantell sina kunder oändliga möjligheter samtidigt som de har förenklat sina interna processer.

Bröderna Mikael och Per-Åke Axelsson har lång erfarenhet av gallerbranschen. Redan som mycket unga fick de hjälpa sin pappa i det gallerföretag som han hade varit med att starta. Senare var Mikael med att starta ett eget i samma bransch.

– Jag sålde min andel i det företaget 2001 med avsikten att jag och brorsan skulle köpa ett nytt företag i en helt annan bransch. Så blev det inte, istället startade vi ett nytt gallerföretag, berättar Mikael Axelsson. Även om det är samma bransch som tidigare ville de nu arbeta efter ett nytt koncept. Grundtanken för det nya bola­get, som fick namnet Garantell, var att det skulle arbeta direkt mot sina kunder, utan återförsäljare, använda förbehand­lad tråd och digitalisera verksamheten.

– Inledningsvis var det jag och en säl­jare som ringde runt och jagade kunder medan Per-Åke ensam producerade och packade det vi lyckades sälja. Det var inte lätt och vi var nära att ge upp. Men med tiden fick vi snurr på affärerna och bolaget började sakta växa, berättar Mikael Axelsson.

Idag har Garantell 80 anställda, varav drygt 20 säljare som tillsammans talar 15 olika språk. Säljarna sitter i Värnamo men kommer, precis som kunderna, från en mängd europeiska länder. Att kund och säljare talar samma språk är en del i förenklingen.

Men Mikael och Per-Åke ville att det skulle bli ännu enklare.

Traditionellt gjordes en affär upp genom att köparen skickade över en ritning till säljaren som sedan omvandla­de den till en offert. En process som var både tids- och arbetskrävande. Numera kan köpare istället gå in på hemsidan och testa olika lösningar i Garantells webb-baserade ritprogram och få sin offert direkt.

– Det kunden ritar omformas parallellt till ett ”recept” som sedan skickas till de maskiner som ska producera alla delar som behövs. Men för att uppnå full auto­matik krävs betydligt mer än så.

Därför har man integrerat automatiska processer för bland annat kreditkontroll, produktionskapacitet, kollioptimering och fraktavtalsberäkning.

Frakt är en betydande kostnad för företag som Garantell som säljer en skrymmande produkt. Därför har de byggt ett system som automatiskt räknar ut hur godset ska packas och vilken speditör som har det lägsta möjliga pris till angiven adress. Genom att datorn analyserar ett stort antal vari­abler kan fraktkostnaden minska med upp till 20 procent. Datorn håller även koll på kapaciteten i fabriken för att kunden direkt ska få ett exakt besked om leveransdag. Hela processen från kreditprövning till leveransbesked tar bara några sekunder.

Den andra stora förändringen som Garantell har genomfört är att gå från att producera 200 olika lagerprodukter till ett system där kunder kan beställa varje enskild del med millimeterpassning, vilket förenklar inte minst monteringen.

– Det var en kittlande tanke att kunna erbjuda kunden full frihet. Med ett utbud på några miljarder varianter i stället för några hundra slipper kunden kompro­missa, förklarar Mikael Axelsson. En så stor förändring är förstås inte smärtfri.

– Den största utmaningen har varit att få maskinen som tillverkar nätpanelerna att klara av att snabbt växla mellan ett oändligt antal olika produktvarianter. Men våra vassa programmerare har nu fått till styrningen av de 200 motorerna i maskinen. Som ofta är fallet har omställnings­processen dessutom tagit längre tid och kostat mer än förutsett.

– Under den här tiden har vi vuxit snabbare än vi hade förväntat oss vilket gjort det utmanande att hinna med alla leveranser. Vi måste ju också hinna rekry­tera och utbilda personal.

Garantell tar nu nya steg. Så snart den nya fabriksdelen som precis har börjat byggas är klar ska ett helt nytt fabriks­koncept sjösättas.

Pallarna som automatiskt byggs anpassade till aktuell leverans åker fram till rätt maskin och hämtar rätt produkter i rätt antal. När pallarna rullar till utlast­ningen får speditören ett meddelande om att en leverans är klar, och när de pas­serar portarna scannas de automatiskt av innan fraktsedeln skrivs ut. Därmed säkerställs att chauffören får med sig allt som beställts.– Vi kommer att förse våra lastpallar med ett RFID-chip samtidigt som vi bygger en rullbana genom fabriken, berättar Mikael Axelsson.

Enligt Mikael Axelsson är en viktig nyckel för att lyckas att de anställda är med på resan. Därför har man jobbat mycket med att förklara varför man finns och vart man vill. En erfarenhet som han gärna delar med sig av är att man ska hitta konsulter som man har ett så stort förtroende för att man kan arbeta på löpande räkning. På så sätt får man en större flexibilitet under resans gång.

– När man påbörjar ett så här stort projekt är det som att stå vid foten av ett berg och titta uppåt. För varje steg man går uppåt får man nya insikter vilket gör att man måste justera vilken väg man ska gå för att komma vidare.

Juryns motivering

Garantell har på ett framgångsrikt sätt använt många av digitaliseringens möjligheter för att möta varje kunds unika behov av lösningar i metallnät. Alla delar av verksamheten från lager, styrning av produktion till distribution i många länder har integrerats och effektiviserats. För kunderna har det blivit enklare att beställa exakt det man efterfrågar. Garantell är också ett exempel på hur långsiktigt samarbete med andra företag allt mer är en förutsättning för en snabb utveckling med digitala förtecken.