Här är digitaliseringsutmaningarna för små och medelstora företag

Vid B2B-forumet i Göteborg ställde vi en rad frågor kring små och medelstora företags digitalisering. Vi frågade bland annat hur svenska företag ligger till, vilka nya krav digitaliseringen ställer på ledarskap och vilka utmaningarna är kring kompetensförsörjningen.

Svaren fick vi med hjälp av Mentimeter och du kan ta del av dem här.

.