Hederomnämnade 2017: Fanhulstvätten

En enkel streckkod har i grunden förändrat arbetet hos Fanhultstvätten i Älmhult. Det gör att tvätteriet nu har absolut koll på varje enskilt plagg, vilket har gjort verksamheten mer effektiv och kunderna mer trogna. Fanhultstvätten belönas nu med ett hedersomnämnande.

I början av 1970-talet köpte Majvor sedan 1958 var full av tankar och idé-serad av ny teknik och nya lösningar. och Yngve Svensson ett tvätteri som er om hur verksamheten skulle kunna Det gjorde att hon redan 1983 köpte hörde till gården Fanhult utanför utvecklas. en dator. Den var dyr och kunde inte Älmhult. Majvor som hade jobbat där – Min mor har alltid varit intres-mycket men det blev första steget på vår långa digitaliseringsresa, säger sonen Patrik Svensson i familjeföreta­get Fanhultstvätten.

Under åren har datorer och nya lösningar kommit och gått. Ett större steg togs för fem år när familjen insåg att de var tvungna att hitta på någon­ting för att möta konkurrensen från tvätterier som hyr ut kläder till sina kundföretag.

Att Fanhultstvätten inte valde att erbjuda samma lösning beror på att de anser att deras kunder gör en bättre affär om de äger sina egna textilier.

– Vårt koncept bygger istället på att vi säljer, tvättar och lagar alla de klä­der de behöver, och att de bara betalar för de tjänster vi gör åt dem. Utmaningen var att få ordning och reda på allt som ska tvättas, de 50 000 artiklar de har i sin butik med kläder och vem som ska ha vilka kläder.

– Problemet var att det inte fanns någon sådan lösning tillgänglig på marknaden. Därför fick vi, tillsam­mans med en extern programmerare, skapa ett eget system. Det bygger i grunden på att vi limmar fast en streckkod i alla kläder som vi hanterar.

Streckkoden är i sin tur kopplad till ett datasystem som styr hela verksam­heten. Det gör att det nu är möjligt att garantera att allt som kommer in till tvätteriet får rätt behandling men gör det även möjligt att hålla koll på exakt vem på vilket företag som använder ett visst plagg.

– Vi har även utvecklat en app som gör att de som anlitar våra tjänster kan hålla koll på sina kläder och med­dela oss att någonting måste lagas.

Det första som händer när smutstvätt kommer in Fanhultstvät­ten är att alla streckkoder scannas. Därmed får den som gör jobbet ett besked om hur varje enskilt plagg ska tvättas, men även information om att något som måste lagas. Allt som sedan händer registeras och lagras i en data­fil som kan läsas av både tvätteriet och kunden.

När sedan allt är klart passerar all tvätt en streckkodsläsare igen och en leveransorder skrivs ut. Där finns alla relevanta uppgifter med, till exempel i vilket skåp plagget ska ligga hos kun­den för att den som ska bära kläderna ska hitta dem.

– En stor fördel att det nu är lätt att lära sig jobbet, ofta kan en nyanställd klara sig på egen hand efter några få timmar. Tidigare kunde det ta flera veckor, säger Majvor Svensson.

En annan fördel är att kläder inte kan försvinna. Om det kommer en fråga från ett företag var en specifik jacka har tagit vägen kan tvätteriet redovisa exakt hur ofta det har tvät­tats, när det kom in senast och när det har levererats.

– Om vi bedömer att något är så slitet att det inte är värt att laga har vi rätt att ersätta det med ett plagg från vår butik. Även användarna kan via vår app meddela att de vill att något ska bytas ut.

Via appen har alla kundföretag även fått tillgång till en skräddarsydd webbshop där de anställda lätt hittar produkter med rätt färg eller andra specifika krav för just deras företag eller yrke.

Det system som Fanhultstvätten har byggt hanterar inte bara tvätt­verksamheten, det är även direkt kopplat till företagets affärssystem. Bland annat genereras fakturor automatisk när en order har levererats.

– Att ta oss dit vi är idag har inte varit helt lätt. Vi har lagt ned mycket tid och pengar på att få det att fungera men idag har vi ett system som är skräddarsytt för oss och som vi dess­utom äger själva. Nu kan vi fortsätta att utveckla nya funktioner i den takt vi själva önskar, säger Patrik Svensson.

Juryns motivering

För snart 40 år sedan började Fanhultstvätten genom inköpet av den första PC:n sin resa mot ett smart tvätteri. Idag följs varje individuellt plagg digitalt när det passerar tvätten. Systemet ger information om vad som behöver lagas och vilka plagg ersättas. Att kunderna kan effektivisera sin hantering av yrkeskläder är en viktig effekt av affärsmodellen som präglas av stor transparens.