Johan Schnürer, rektor: Hur ser Örebro Universitet på 3D-printing och AM?

Det här är en teknik med fantastiska möjligheter. Därför funderar vi nu mycket på hur vi ska anpassa våra utbildningar för att hänga med i utvecklingen. Det gäller i första hand för våra civilingenjörsutbildningar men vi måste även anpassa andra områden till den nya tekniken. Inom medicinområdet tittar vi nu på om det finns några hälsoaspekter med den nya tillverkningsmetoderna.

Att det nu etableras ett så stark kluster inom området i regionen gör att Örebro Universitet kommer att bli en viktig aktör inom området.