Maria Larsson, landshövding i Örebro län: Vad har du fått ut av dagen?

 

Jag blir så otroligt glad när jag ser att det är så många olika företag här. Några har jag träffat tidigare medan andra är helt nya bekantskaper. Det känns hoppfullt inför framtiden.

Jag tar även med mig bilden från en presentation där en man försöker dra en kärra med fyrkantiga hjul. När en innovatör erbjuder honom runda säger han att han inte har tid med det nu eftersom han har så lång väg att gå. Det är även en bra beskrivning över läget i svensk industri just nu. Många företagare är så upptagna med att leverera att de inte hinner fundera på nya innovationer. Så kan vi inte ha det, och därför måste vi gemensamt ta oss an de utmaningar som finns när det gäller att föra ut ny teknik. Och det gäller inte minst AM och 3D-printing.

Samtidigt vet jag hur tufft det är eftersom även min vardag är fylld av digitaliseringens utmaningar. Vi har nämligen fått i uppdrag av regeringen att digitalisera vår egen verksamhet så jag vet att det inte är helt enkelt att orka driva processen framåt.