Så tycket Innovationssverige om digitaliseringen

Vid Innovationsriksdagen i Linköping/Norrköping ställde Smart industri en rad frågor kring digitaliseringen. Ta del av svaren via länkarna nedan:

Workshop I Digitalisering – Fokus på företagen

 1. Hur ligger svenska företag till med sin digitalisering?
 2. Hur ligger svenska SME-företag till med sin digitalisering?
 3. Var ligger fokus på SME-företagens digitalisering just nu?
 4. Vilka är SME-företagens största utmaningar just nu?
 5. Samarbetsviljan kring digitalisering mellan svenska företag idag?
 6. Vilken typ av samarbeten har störst potential?

Workshop II – Fokus på stödsystemets möjligheter och beredskap

 1. Hur rustat är stödsystemet för SME-företagens digitalisering?
 2. Vilken inriktning på insatser dominerar idag?
 3. Stödsystemets största utmaningar för att möta SME-företagens digitaliseringsbehov?
 4. Digitaliseringen – hur påverkas behovet av samarbete mellan stödsytemets aktörer?
 5. Hur ser samarbetsviljan ut idag?
 6. Vilken typ av samarbeten har störst potential?

Workshop III – Digitalisering – Politikens uppgifter och utmaningar

 1. Tar digitaliseringen tillräckligt stor plats i innovationspolitiken?
 2. Var borde fokus för de politiska insatserna ligga nu?
 3. Vilka är politikens största utmaningar och möjligheter just nu?

Pristagare i Industrie 4.0-land

Den 9-11 maj hämtade pristagarna i 2016 års omgång av  Smart industri ut sitt pris i form av en kunskapsresa till Bayern. Vinnarna Emballator Plastics & Innovations deltog tillsammans med hederspristagarna Väderstad.

Under tre intensiva dagar studerade deltagarna Industrie 4.0 i praktiken, där utnyttjandet av stora informationsmängder i alla delar produktionskedjan och i kundrelationerna är den stora utmaningen.  Siemens prisbelönade fabrik i Amberg och Bosch i Nürnberg var några av företagen som besöktes.

Nominera till 2017 års tävling här

Stort fokus på digitalisering i årets Innovationsriksdag

Den 25-26 april möttes ett stort antal företag, myndigheter, organisationer och andra aktörer i Innovationssverige för seminarier och workshops i Linköping och Norrköping. Bland annat diskuterades digitalisering och smarta innovationspolicyer i Norrköping under dag två.

Digitalisering som knäckfråga för att små och medelstora företag (SME:er) var temat för ett antal inslag under Innovationsriksdagens andra dag i Norrköping. Den första workshopen under temat ”Policy” arrangerades av IVA och handlade om ”Samverkan och öppen innovation – möjligheter för Sveriges innovationsekosystem”.

Från första dagens workshop, i Linköping, hade publiken bland annat framfört synpunkter kring hur det stod till med digitaliseringen i näringslivet, och samarbete kring det, i Sverige idag. Jan Westberg, moderator vid workshoparna och kommunikationsansvarig för IVA-projektet ”Smart industri” sammanfattade:

– Svenska företag ligger bra till kring digitaliseringen, men ifråga om SME-företagen kunde det vara bättre. Och samarbete kunde vara bra, men kring digitalisering – som är något nytt – är samarbetsviljan mindre, sade Jan Westberg.

Att just samverkan för ökad digitalisering är något önskvärt konstaterades ganska snabbt av flera i panelen, som bestod av Louise Östlund, vd Kalmar Science Park, Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi, Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling vid Tillväxtverket och Kerstin Jakobsson, vice vd Medicon Village.

– Våra intressen kontra statens ambition går inte alltid ihop. Vi skulle vilja ha ett nationellt science park-program för att främja samverkan över regiongränser och Sveriges export, påpekade Lena Miranda.

I dagsläget finns annars, menade science park-företrädarna, en risk för att man snarare ”räknar pinnar” ifråga om hur många lyckade företag som har skapats i ett län jämfört med ett annat. Fokus borde snarare ligga på hur man fick fram så många framgångsrika företag som möjligt i hela landet än varifrån dessa kommer.

Många deltagare påpekade hur stödsystem för omställning till ökad digitalisering egentligen finns på många håll, men att företagen inte känner till det.

– Vi som befinner oss i systemet måste bli bättre på att kommunicera möjligheterna, sade Louise Östlund, Kalmar Science Park.

Att överhuvudtaget våga kasta sig ut och testa digitala sätt att göra affärer är också en framgångsfaktor, enligt bland andra Eva Fors, nordisk chef för Google Cloud.

– Det gäller att inte bara sitta och fila på upphandlingen eller projektet utan att snabbt se ”funkar det här, flyger det här, flyger det inte?”.

Här fick Fors medhåll av deltagarna i nästföljande panel.

– Vi måste våga testa bara, testa praxis! sade Karin Rydén,  enhetschef Affärsutveckling vid Tillväxtverket, som för att hjälpa SME:er att digitalisera har utvecklat ”digitaliseringscheckar” för företag.

Det andra workshopblocket i policyspåret hade rubriken ”’Sverige måste vara bäst!’ – morgondagens innovationspolicy” och samlade förutom Eva Fors och Karin Rydén även Maria Rosendahl, Teknikföretagen och Magnus Lundin, vd SISP. Flera i panelen tog upp en sorts ”digitalisation fatigue”, det vill säga att digitaliseringsbegreppet börjar bli uttjatat – utan att man berättar vad man menar med ordet.

– Det blir väldigt abstrakt, för mycket snack och för lite verkstad. Vi kan inte förvänta oss att hela SME-Sverige ska förstå vad digitalisering är.

Maria Rosendahl påpekade utbildningssystemets betydelse inför och under den digitala omställningen, och utmaningarna kopplade till det.

– Är det individens ansvar att vidareutbilda sig, är det arbetsgivaren eller är det samhällets? Här har vi en stor åtgärd att göra. Även lärarna har en stor roll. Vi behöver höja statusen och kompetensen hos lärarna.

Digitaliseringens påverkan överlag på arbetsmarknade och Eva Fors tog upp Bill Gates synpunkt att ”vi borde beskatta robotar”, eftersom dessa faktiskt utför arbeten. Å andra sidan har det väckts farhågor, menade hon, om att man då skulle behöva ”beskattas för sin egen robotdammsugare”, eftersom sådana apparater också jobbar, om än bara i enskilda hem.

– Jag tror detta är något vi behöver lägga väldigt mycket tid på framöver. Vi måste tala om det, och se komplikationerna kring frågan men också möjligheterna. Strutstaktiken är den värsta taktiken, sade Eva Fors.

Angående kompetensförsörjningen påpekade SISPs vd Magnus Lundin vilken stor potential som finns hos nyanlända och hos utländska entreprenörer:

– Vi är ju idag jättedåliga på att ta emot utlänningar som vill starta och driva företag här, och vi har skrivit debattartiklar och sådant om ”entreprenörsvisum”, som jag tror skulle kunna vitalisera systemet.

Hos mycket traditionella branscher och företag finns istället en risk att digitaliseringen uppfattas som ett hot än en möjlighet. Karin Rydén hade nyligen besökt ett gjuteri och påpekade hur det kan vara svårt att tänka sig en mer traditionell bransch än gjuterier.

– Och personalen där sade att ”vi vet att vi måste göra något, men vi vet inte vad”. Yrkena kommer att förändras under våra livstider, sade Karin Rydén.

Magnus Lundin sammanfattade en del av dagarnas åsikter och erfarenheter genom att beskriva digitaliseringens troliga effekter på SME:er på ett sätt som manade till medvetenhet och handling.

– Det är alltid så att en massa saker behöver produceras, men många branscher förändras genom digitalisering, och då är det inte minst SME-bolagen som får svårt att hänga med, sade Magnus Lundin.

PUBLIKUNDERSÖKNING OM SME:S MÖJLIGHETER KRING DIGITALISERING

Publikens åsikter från första workshopdagen under Sveriges Innovationsriksdag fångades upp av IVA genom en mentimeterundersökning.

En fråga handlade om vilka som torde vara de största utmaningarna för SME:er i begrepp att digitalisera. Bland annat listades benägenheten att ta tillvara ungas kompetens och att arbeta tvärfunktionellt samt affärs- istället för teknikdrivet som utmaningar. Dessutom ansågs offentlig sektors olika system hämma digitalisering hos SME:er, liksom att företagens egen kärnverksamhet tog så mycket tid att en verklig omställning inte hanns med.

Ifråga om hur samverkan kunde bistå i den digitala omställningen nämndes i samma publikundersökning erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande som konkreta sätt, liksom affärsutveckling mellan exempelvis storbolag och start-ups, mellan kund och leverantör, mellan olika vetenskapsområden och mellan olika länder.

SMEs största utmaningar (enligt publiken vid Sveriges innovationsriksdag 2017 i Linköping)

Kompetensförsörjning

 • Ta tillvara ungas kompetens

Arbeta på nytt sätt

 • Tvärfunktionellt
 • Affärs – ej teknikdrivet
 • Nya krav på ledarskap

Offentlig sektor försvårar

 • Olika system

Tidsbrist

 • Resurser för omställning
 • Kärnverksamhet tar all tid

Samarbeten med störst potential (enligt publiken vid Sveriges Innovationsriksdag 2017 i Linköping)

Erfarenhetsutbyte och nätverk

 • Kunskapsutbyten
 • Korskoppling branscher
 • Best practice
 • Neutrala arenor

Affärsutveckling

 • Nya digitala affärsmodeller
 • Samarbete storbolag – start-up
 • Kund – leverantör

Olika former av samarbeten

 • Tvärvetenskapliga
 • Gränsöverskridande – sektorer internationellt
 • Behovsdrivna cases

Smarta jobb i den digitala verkstan

 

© Foto: Sören Håkanlind

Eldrivna momentdragare på Volvo Trucks fabrik i Tuve ökar kvaliteten i produktionen och ger spårbarhet. Mätdata från verktygen lagras, analyseras och används sedan för att hålla koll på enskilda skruvförband i enskilda lastbilar.

Svensk industri blir snabbt allt smartare när möjligheterna att samla in data ökar tack vare sensorer, trådlösa uppkopplingar och sjunkande priser på datalagring. Det är lite snack och mycket digital verkstad just nu.

Läs hela artikeln i IVA Aktuellt

Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med Samarkand och Region Dalarna. Utgångspunkt är företagens utmaningar för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

 • Finns rätt kompetens?
 • Effektiv omvärldsbevakning?
 • Beredskap att samarbeta med andra?
 • Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter?

Vid forumet får du:

 • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
 • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.

Medverkar gör bland andra: Thomas H. Andersson, platschef ABB i Ludvika, Magnus Björkman, vd Tension, Tommy Larsson, Dalarna Beyond Digitalization, Abbe Ronsten, ordförande Region Dalarna, Andreas Westholm, president, Power Tender tillsammans med representanter för Tillväxtverket och Automation Region.

Forumet leds av Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig för IVAs projekt Smart industri.

När: Onsdag den 6 september 2017 12:00 – 16:00

Var: Samarkand, Fredsgatan 27, Ludvika

Mer information: Monica Sannerblom, 08 – 791 29 43, monica.sannerblom@iva.se

www.iva.se/event/digitalisering–hur-ska-ditt-foretag-mota-utmaningarna1/

Så tyckte Luleå om digitaliseringens utmaningar

I worskhoparna på Smart industri i Luleå den 18 maj ställde vi en rad Mentimeterfrågor. Här är svaren:

 1. Dagsläget för digitaliseringen i din verksamhet?
 2. Vilka är era största utmaningar kring digitaliseringen?
 3. Inom vilka områden ser ni de största möjligheterna med digitaliseringen?
 4. Hur påverkar digitaliseringen kraven på ledarskap i företagen?
 5. Har din verksamhet tillräcklig kompetens för digitaliseringen?
 6. Är det svårt att nyrekrytera rätt kompetens?
 7. Inom vilka områden ser ni största behoven av kompetensutveckling?
 8. Med vem ska ni lösa kompetensutvecklingsbehoven?
 9. Hur stor är samarbetsviljan mellan företag idag?
 10. Hur viktig är öppen innovation för att utnyttja digitaliseringens möjligheter?
 11. Inom vilka områden är samverkan viktigast just nu?