Så tyckte Luleå om digitaliseringens utmaningar

I worskhoparna på Smart industri i Luleå den 18 maj ställde vi en rad Mentimeterfrågor. Här är svaren:

 1. Dagsläget för digitaliseringen i din verksamhet?
 2. Vilka är era största utmaningar kring digitaliseringen?
 3. Inom vilka områden ser ni de största möjligheterna med digitaliseringen?
 4. Hur påverkar digitaliseringen kraven på ledarskap i företagen?
 5. Har din verksamhet tillräcklig kompetens för digitaliseringen?
 6. Är det svårt att nyrekrytera rätt kompetens?
 7. Inom vilka områden ser ni största behoven av kompetensutveckling?
 8. Med vem ska ni lösa kompetensutvecklingsbehoven?
 9. Hur stor är samarbetsviljan mellan företag idag?
 10. Hur viktig är öppen innovation för att utnyttja digitaliseringens möjligheter?
 11. Inom vilka områden är samverkan viktigast just nu?