Smart industri på Automation Summit

Den 4 oktober 2016 hölls den årliga konferensen Automation Summit i Göteborg. IVA-projektet Smart industri är samarbetspartner kring heldagskonferensen där bland andra Eva Lindström statssekreterare i Näringsdepartementet medverkade.

Konferensens tema ”För Sveriges industriella digitalisering” stämmer bra överens med vårt projekt. Därför var det naturligt att engagera oss både i planering och genomförande., säger Johan Carlstedt, projektledare för Smart industri.

Under dagen kunde deltagarna också att kunna lyssna till en rad exempel från företag som arbetat med digitaliseringen. Annika Steiber, känd bland annat för sin bok om Google, medverkade också. Och i det avslutande passet, där Ulf Troedsson, Siemens Nordenchef och en av initiativtagarna till IVA projektet var en av paneldeltagarna.

Du kan ta del av presentationer och filmer från dagen här.

.