Smart industri-pristagare på studieresa i Tyskland

Resan inleddes med ett besök på ARENA2036 ett spännande exempel på samverkan mellan aktörer i bilbranschen, universitet och forskningsinstitut.

I februari vann Lundqvist Trävaru företagstävlingen Smart industri. Fanhultstvätten fick ett hedersomnämnande. Nu är de i full färd med att hämta ut sitt pris – en studieresa med en rad företagsbesök runt Stuttgart den 14-16 maj.

Under de tre dagarna besöker deltagarna en rad företag och organisationer som är en del av den tyska satsningen ”Industrie 4.0”. På snickeriet Schips har den nya ägargenerationen anpassat den gamla affärsmodellen till de nya krav och möjligheter digitaliseringen ger. Företaget producerar idag skräddarsydda möbler till varuhuspriser, tack vare en 3-d-konfigurator som är integrerad i produktionen.

Bland de andra företag som besöks märks biltillverkarna Daimler, med Mercedes Benz som ett av varumärkena. Där får deltagarna tillfälle att diskutera biljättens nya affärsmodeller för framtiden.. Tacton – världsledande mjukvaruleverantör för produktkonfiguration besöks också. Bland deras kunder finns just Daimler och de stora pumptillverkarna Wilo.

 

Deltagare i resan: Samuel Holmström, Co-founder and CEO, Lundqvist Trävaru AB, Jan Lundkvist, Senior Advisor, Lundqvist Trävaru AB, Olov Hultdin, CEO, NPB Education AB, Patrik Svensson, Partner and CEO, AB Fanhultstvätten, Yngve Svensson, Partner, AB Fanhultstvätten, Johan Jonsson, CEO, Drömtrappor AB, Leif Renström, CEO, Hello Future AB
Catarina Berglund, Process leader, Automation Region, Björn Langbeck, Industrial Expert, Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Johan Carlstedt, Project manager, IVA, Monika Sannerblom, Project coordinator, IVA, Anne Geitmann, German-Swedish Chamber of Commerce