Smart industri-vinnare vill revolutionera husbranschen

Lundqvist Trävaru AB från Piteå segrade i IVA:s företagstävling Smart Industri. Priset  får de eftersom de är på god väg att revolutionera byggbranschen genom att gifta ihop husbyggande med datorspel.

Övriga pristagare finns i tvätteri-, mode-, skogs- och luftreningsbranschen. Gemensamt för alla är att de har utnyttjat digitala lösningar för att stärka sina respektive företag.

 Att ta över familjens trävaruföretag var inget Jens Lundqvist drömde om, snarare tvärtom.

– Som ung tyckte jag att det var toktrist att jobba med trä. Varje gång jag var tvungen att följa med pappa till firman gömde jag mig i spånhuset för att slippa undan allt.

Trots det äger och driver han idag Lundqvist Trävaru AB tillsammans med sin partner Samuel Holmström. Men för att de överhuvudtaget i skulle kunna stå ut med tanken att arbeta i en så hopplöst grå bransch bestämde dig sig för att förändra allt. Inte lite skrapa på ytan utan snarare revolutionera hela allt.

För att lyckas kombinerar de datorspel och husbyggande.

– Att vi själva spelade så mycket datorspel som unga har hjälp oss att omskapa företaget. Bland annat har det gett oss en känsla för hur vi skulle kunna använda datorspelet plattform som bas för hela vår säljorganisation, säger Jens Lundqvist. (Se intervjun med Jens och Samuel här)

Nu får de första priset för i IVA:s företagstävling Smart Industri 2017 med motiveringen:

 Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter har Lundqvist Trävaru utvecklat sitt kunderbjudande och gått från att erbjuda trävaror till att sälja färdiga byggnader. Med sin affärsmodell utmanar de därmed en av våra mest traditionella branscher – bygg. Det har blivit möjligt när bygg mött gaming i ett nära samarbete mellan företag och akademi.

 Under prisutdelningen i IVA:s lokaler i Stockholm i slutet av februari fick Jens Lundqvist och Samuel Holmström den givna frågan om hur det känns.

Svaret kom unisont och kraftfullt:

– Jo…. men bra!

Mer talföra är de när de berättar om sina mål.

– Det ska vara enkelt att bygga och vi vill vara verktyget som gör det möjligt.

Förutom ära och en skvätt berömmelse fick Jens och Samuel även en varsin symbolisk flygbiljett. De kommer under våren att omvandlas till en kunskapsresa som kommer att gå till Tyskland, med på resan kommer de att få de två företagen som fick ett hedersomnämnande i tävlingen.

Adam Airosto, från 2016 års vinnarföretag Emballator Växjöplast, berättade för alla närvarande om vilken energikick och stolthet priset hade gett dem.

– Den kunskapsresa till Tyskland som vi fick i pris har både inspirerat oss att och fått oss att ta nya kliv framåt.

Med på resan kommer också Fanhultstvätten från Älmhult och Atacac från Göteborg att vara.

Att Atacac fick ett hedrande hedersomnämnande motiverade juryn med att de med hjälp av digitalisering har skapat en helt ny typ av kundrelation inom klädbranschen. Det gör de bland annat genom att skapa digitala produkter innan de syr upp fysiska plagg.

– Vi vill göra våra kläder till sexiga upplevelser men om man ska handla dem över nätet gäller det att övertygade kunderna om att de kommer att bli nöjda, sa Rickard Lindqvist när även han fick ta emot blommor och flygbiljett av IVA:s vd Tuula Teeri IVA:s, Eva Lindström som är statssekreterare på Näringsdepartementet och Göran Person från Siemens. (Se intervjun med Rickard Lindqvist här)

Även Atacac har som uttalat mål att revolutionera sin bransch och de ser sitt modeföretag delvis som en testbädd för sina idéer. Idag är det därför möjligt att gå in på deras hemsida och beställa kläder som ännu inte finns. Ju tidigare i processen man beställer desto billigare blir plagget. Förklaring till den något udda prismodellen är att Atacac genom att ta in tidiga order slipper undan lagerhållning samtidigt som de kan undvika kostsam överproduktion.

Att Fanhultstvätten fick det andra hedersomnämnandet  i en tävling där det stod 50 företag på startlinjen motiverade jury med företaget har arbetat målmedvetet i 40 år för att bli ett smart tvätteri. Genom en hög grad av digitalisering kan alla Fanhultstvättens enskilda användare att följa sitt eget plaggs väg genom tvätteriet. På så sätt har verksamheten blivit mer effektiv samtidigt som alla diskussioner om försvunna plagg är borta. Alla som vill kan nu hålla koll på om kläderna är på tvätten, hur ofta det har tvättats och om det någon gång har lagats.

 – Genom digitalisering kan vi idag erbjuda ett mervärde som våra konkurrenter inte kan matcha. Det gör att vi har nöjda kunder, vilket i sin tur ger oss fler kunder, sa Patrik Svensson under prisutdelningen. (Hör Majvor och Partik Svensson här)

Finalister bland de 50 nominerade företagen var 3Nine som tillverkar oljedimavskiljare och Södra Skog som har har effektiviserat arbetet i skogen med hjälp av digital teknik.

3Nine hoppas att deras digitaliseringsresa ska leda till att de kan sluta sälja sina oljedimavskiljare och istället enbart erbjuda kunderna tjänsten ren luft (Se intervjun med John Elliot från 3Nine). Södra skog drivkraft har varit viljan att erbjuda alla som jobbar i skogen alltid ska ha tillgång till all den information de behöver. (Här kan du se intervjun med Örjan Vorrei från Södra).

Under prisutdelningen fick de dygt 100 personerna som fanns på plats även ta del av erfarenheter från både forskare och företagsledare. Samtliga talare fick även ange hur Sverige ligger till inom digitaliseringsområdet. Enkelt sammanfattat kan man summera deras omdömen med; riktigt bra. Även om de i nästa andetag ödmjukt påpekade att allt alltid det kan bli bättre.

– Digitalisering handlar idag mest om att automatisera processer men om vi ska använda tekniken för att att få till verklig förändring krävs det att vi ser över våra affärsprocesser och modeller, menade Danica Kragic Jensfeldt som är professor i datalogi och som framförallt arbetar med robotik.

Innovationsförmågan hos den svenska företag var det ingen som ifrågasatte däremot lyft nära nog alla talare problemet att rekrytera kompetenta medarbetare.

–  Bland de teknikföretag som har deltagit i program som Kickstart har 80 procent av dem kommit igång med digitaliseringen på någon nivå. Men det finns företag som inte riktigt är med på tåget, och för dem finns det all anledning att vara orolig, sa Maria Rosendahl från Teknikföretagen.

 

Även storföretagen fanns på plats. Mikael Leksell från Siemens, Sara Mazur från Ericsson och Ola Norén från ABB fick alla ge sin syn på utvecklingen. (Lyssna till dem här).

En av de insikter de delade med sig av var att de bästa idéerna föds ur samarbeten.

– Vi måste göra samarbete till en svensk nationalsport. För att det ska fungera måste storföretagen vara ödmjuka och bjuda upp de små och medelstora till dans. När så sker skapas växtkraft, sa Ola Norén.

Mikael Leksell som arbetar på Siemens i Tyskland menade att svenska företag är för blygsamma.

– Stäck på er, ni ligger långt framme när det gäller digitalisering.

Eva Lindström som är statssekreterare på näringsdepartementet inledde sin stund på scenen med att citera Ingvar Kamprad: ” Underbara framtid – det mesta är ogjort”

Sedan hävdade hon att det är kul att vara centralbyråkrat i dessa dagar när det händer så mycket inom svensk industri.

Något förvånande utnyttjade hon inte chansen att slå sig för bröstet och säga att allt gott är regeringens förtjänst. En stor del av hennes tal handlade istället om kommande lågkonjunkturer.

– Vi måste ha beredskap att hantera en situation där får en ekonomisk nedgång samtidigt som vi måste klara av en tuff strukturomvandling. Det kommer att bli en tuff utmaning.

Hon var dock inte alltför bekymrad.

– Vi bör betrakta nästa lågkonjuktur som en möjlighet och inte bara som ett hot. Men för att lyckas med det måste regeringen och industrins parter redan nu fundera på vad som måste göras.

Att det är möjligt att övervinna svåra tiden har Sverige visat förr, menade Eva Lindström.

– Sverige har svart bälte i omställning och vi har under året vågat vara ganska brutala och låtit olönsamma branscher slås ut. Det har vi kunnat göra eftersom vi samtidigt har värnat de människor som har drabbats.

 Hon berättade även att regeringen för första gången på 20 år inom kort kommer att presentera en ny svensk industripolitik.

– Vi har länge tagit industrin för given, det kan vi inte göra längre. Nu sätter regeringen industrin i finrummet igen men vi måste även se till att hela det industriella ekosystemet att hänga ihop.

Du kan se hela seminariet här.