Jurygrupp

I tävlingsjuryn för Smart industris företagstävling ingår:

 • Johan Weigelt, IVA, ordförande
 • Monica Bellgran, IVA
 • Hans Enocson, GE
 • Torbjörn Holmström, AB Volvo
 • Danica Kragić Jensfelt, KTH
 • Björn Langbeck, Tillväxtverket
 • Per Magnusson, ÅF
 • Sara Mazur, Ericsson
 • Ulf Troedsson, Siemens
 • Klas Wåhlberg, Teknikföretagen
 • Johan Söderström, ABB