Jurygrupp

I tävlingsjuryn för Smart industris företagstävling ingår:

Johan Weigelt, IVA, juryns ordförande och vice vd IVA
Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning, KTH
Hans Enocson, tidigare Nordenchef GE
Torbjörn Holmström, Senior Advsisor to the CEO, Volvo Group
Danica Kragić Jensfelt, professor i datalogi, KTH
Björn Langbeck, industriell expert, Tillväxtverket
Sara Mazur, Vice President och Head of Research, Ericsson
Mikael Rudin, Global Product Manager 800xA, ABB
Ulf Troedsson, CEO Siemens Nordic
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen