Jurygrupp

I tävlingsjuryn för Smart industris företagstävling ingår:

  • Johan Weigelt, IVA, ordförande
  • Monica Bellgran, IVA
  • Hans Enocson, GE
  • Torbjörn Holmström, AB Volvo
  • Danica Kragić Jensfelt, KTH
  • Björn Langbeck, Tillväxtverket
  • Per Magnusson, ÅF
  • Sara Mazur, Ericsson
  • Ulf Troedsson, Siemens
  • Klas Wåhlberg, Teknikföretagen