Vilka är de viktigaste stegen att ta på vägen mot ökad digitalisering?

 

 

Peter Landmark, NPG Explore AB

Stirra dig inte blind på slutmålet utan ta ett steg i taget, gör man det minskar risken för att man ska gå vilse. Så länge vi inte kan förutse framtiden är en stegvis utveckling alltid att föredra. Gör man det blir det enklare att följa upp om den väg man har valt verkligen leder till målet.

Marianne Andersson, Karlstad kommun

Om Värmland även i framtiden ska vara en framgångsrik region måste infrastrukturen förbättras. Som representant för Karlstad kommun ser jag även att vi måste hjälpa de mindre företagen att få kontakt med de större. Lyckas vi med det kan fler företag utvecklas och vara med i konkurrensen om större jobb.

Att Värmland ligger en bit från Stockholm kan paradoxalt nog vara en fördel, och kan bidra till att vi har lättare att rekrytera personal. Inte minst eftersom vi har en fantastisk livsmiljö vilket gör att fler kan hinna med att både jobba och leva.

Björn Eiderbrant, Region Värmland

Vrida och vända på den egna affärsmodellen för att hitta nya möjligheter. Det handlar inte bara om att starta stora omvälvande projekt, ofta kan man hitta det nya i det lilla. Här har Värmland en fördel eftersom det är nära mellan företagen vilket gör att det är lättare att bygga fruktbara samarbeten som gynnar alla.