Vinnare 2017: Datorspel revolutionerar byggbranschen

Drömmen är himlen. Men redan nu är Lundqvist Trävaru AB på väg mot trädtopparna. Med inspiration från datorspel har de förändrat sättet vi köper hus på. På sikt vill de bli ett nav för hela byggbranschen. För det vinner Lundqvist Trävaru IVAs företagstävling Smart industri.

Det var Jens Lundqvists farfar som startade Lundqvist Trävaru för drygt 80 år sedan. Då var det en såg och ett hyvleri som hans far sedan tog över och drev vidare. Sedan 2014 är Jens delägare och vice vd för en verksamhet som har få likheter med ursprunget.

Ska man tro honom har det vi ser idag få motsvarigheter med det vi kommer att möta i framtiden.

Hans partner Samuel Holmström kom in i företaget lite från sidan, och det högst motvilligt. Hans dröm var egentligen att bli civilingenjör i data­teknik men när det blev strul med betygen fick han tänka om.

– Jag fick ett jobb på ett företag i husbranschen utan att kunna ett dugg. Men när jag några år senare träffade Jens bestämde vi oss för att gemensamt ta över hans pappas före­tag, säger Samuel som är den av de två som får titulera sig vd.

Den bransch som de då klev in i beskriver de själva som tämligen grå. Samuel går ett steg längre och säger att det var ju trist att han skulle ham­na just här och inte i IT­branschen.

– Där är allt så mycket mer färg­glatt. Men vad skulle jag göra, det vara bara att acceptera livets lott.

Kanske ändå inte. Istället för att deppa ihop över gråskalan valde de att börja färglägga.

Till historien hör att både Jens och Samuel under stora delar av sin ungdom hade ägnat dagar och nätter åt att spela datorspel. Bortkastade tid var en vanlig kommentar från vuxen­världen.

– Att vi spelade så mycket har varit avgörande för hur vi har omskapat vårt företag. Inte minst eftersom spelvärlden gav oss en känsla som vi nu använder i plattformen som blivit bas för hela vår säljorganisation, säger Jens Lundqvist.

Jens och Samuel formade en vision, men de var inga datautvecklare. Lösningen på problemet var att inleda ett samarbete med den utbildning för spelutvecklare som Luleå tekniska universitet driver i Skellefteå. Och snart hade de lyckats övertyga både spelutvecklare, dataspelsgrafiker och systemvetare att de skulle göra ett examensjobb på företaget.

Studenterna på spelutvecklarpro­grammet tog fram den digitala grund som företaget nu står på. Senare anställdes en av dem. Han utvecklade en 3D­kalkylator som gör det möjligt för kunder utan förkunskaper att själva skapa sina drömhus, skriva ut bygglovsritningar och få ett exakt pris direkt på hemsidan. Allt inom några minuter. En process som tidigare kunde ta veckor och där mängder av samtal och mejl mellan företagets säljare och kunder måste utväxlas.

– Principen är att det ska vara lätt för våra kunder att köpa ett hus av oss. Men även för oss som företag finns tydliga fördelar. Bland annat skapar en order automatiskt listor över vad som ska beställas från under­leverantörer samtidigt som ritningar­na skickas till fabriken. I praktiken betyder det att vi har outsourcat en stor del av jobbet till våra kunder. Och det fungerar. Försäljningen ökar samtidigt som snittpriset på före­tagets ordrar har stigit betydligt.

– Kunderna gillar att de nu har full koll på vad de köper, och vad det kommer att kosta. Men systemet tvingar ingen att handla mer av oss än de vill. Har de en egen dörr som de vill använda till huset är det inga problem.

Det betyder inte att säljarna har fått sparken, de fungerar istället som rådgivare och slutkontrollanter.

De hus Lundqvist Trävaru säljer är framförallt fritidshus, garage, stall och maskinförråd. Enklare byggnader utan inredning.

– Men inom kort kommer vi att uppdatera vår webb så att det blir möjligt att bygga mer komplexa hus samtidigt som kunderna kan beställa montage till ett fast pris. Längre fram vill vi att våra kunder ska kunna inreda sina hus med möbler och allt direkt på vår webb. Att inkludera montage i koncep­tet blir, menar Samuel Holmström, ett sätt att komma tillrätta med att många kunder har lågt förtroende för hantverkare.

– Om vi garanterar kvaliteten hos de hantverkare vi anlitar runt om i landet har alla mycket att vinna. Kunderna blir nöjda med slutproduk­ten, hantverkarna får jobb med god lönsamhet och vi kan öka vår försälj­ning. I förlängningen vill Jens och Samuel revolutionera hela bygg­branschen. Förhoppningen är att deras system ska fungera som ett nav som knyter ihop alla delar, från be­ställning till färdiga produkter.

– Vi går från att ha varit en produ­cerande träindustri till att mer syssla med teknik, logistik och försäljning.

Det blir tydligt när vi ser att vi 2014 tillverkade 90 procent av det vi sålde medan vi idag är nere på 35 procent. Under samma tid har omsättning­en ökat med över 30 procent per år samtidigt som vår lönsamhet är hög för branschen, säger Samuel Holm­ström.

Motorn i förändringsprocessen är utan tvekan den digitala satsningen. För att kunna driva processen framåt har de vid flera tillfällen tagit hjälp av studenter vid Luleå tekniska univer­sitet.

– Många talar om att företagen ska spelifieras men det handlar inte om att göra trista jobb lite roligare. Fördelen är snarare att man kan skapa lösningar som är både pedagogiska, effektiva och intuitiva, säger Jens Lundqvist. Att företaget på egen hand har utvecklat de nya digitala verktygen har en rad fördelar, menar Jens. Inte minst att de hela tiden har kunnat bygga systemet utifrån hur de jobbar och inte tvingas underordna sig ett system som ett externt IT­bolag har skapat.

– Vi vet vad vi vill ha men kan ta oss dit i små steg allteftersom vi själva är redo och kunnat testat att det fungerar

Juryns motivering: 

Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter har Lundqvist Trävaru utvecklat sitt kund­erbjudande och gått från att erbjuda trävaror till att sälja färdiga byggnader. Med sin affärs­modell utmanar man därmed en av våra mest traditionella branscher – bygg. Detta har blivit möjligt när bygg mött gaming i ett nära samarbete mellan företag och akademi.